Odpovědnost státu za škodu; vedlejší účastník; nepřiměřená délka řízení; nemajetková újma, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 93 zák. č. 99/1963 Sb.

10. 4. 2017
Vedlejší účastník nemá právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2539/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2539.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozhodnutí zabýval rozdílným postavením účastníka a vedlejšího účastníka řízení v souvislosti s existencí nároku vedlejšího účastníka na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce předchozího nalézacího řízení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 12. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 91/2017)