Okamžité zrušení pracovního poměru; řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; kvalifikovaná výzva; rozsudek pro uznání, § 114b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

3. 1. 2018
Povaha řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru jednostranným jednáním nevylučuje, aby předseda senátu učinil výzvu ve smyslu ustanovení § 114b o. s. ř.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1981/2016, ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1981.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v předkládaném rozsudku zabýval v jeho rozhodovací praxi dosud neřešenou otázkou, zda může soud učinit kvalifikovanou výzvu podle § 114b odst. 1 o. s. ř. a rozhodnout rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o. s. ř. v řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru jednostranným jednáním.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 52/2018)