Pohledávka; zadržovací právo; zajištění dluhu; účetní doklad, § 1395 zák. č. 89/2012 Sb., § 1398 zák. č. 89/2012 Sb., § 574 zák. č. 89/2012 Sb., § 588 zák. č. 89/2012 Sb., § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb.

17. 1. 2018
Účetní doklad není způsobilým předmětem zadržovacího práva a nemůže být ve smyslu ustanovení § 1395 o. z. zadržen k zajištění dluhu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 4172/2016, ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4172.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabýval dosud neřešenou otázkou, a to zda jsou, s ohledem na uhrazovací funkci zadržovacího práva, účetní doklady dlužníka způsobilým předmětem zajištění.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 88/2018)