Soudní poplatek; zastavení řízení; vrácení soudního poplatku, § 109 zák. č. 182/2006 Sb., § 140c zák. č. 182/2006 Sb., § 10 odst. 2 zák. č. 549/1991 Sb.

9. 5. 2017
Bylo-li řízení zastaveno podle ustanovení § 141a insolvenčního zákona, vrátí soud žalobci jím zaplacený soudní poplatek v plné výši.

(Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 22. 8. 2016, sp. zn. 8 Co 1526/2016, ECLI:CZ:KSCB:2016:8.CO.1526.2016.)

Anotace:
Krajský soud v Českých Budějovicích se ve svém usnesení zabýval otázkou poplatkové povinnosti žalobce a jeho práva na vrácení soudního poplatku za situace, kdy bylo řízení o pohledávce zahájeno v rozporu s omezeními vyplývajícími z § 109 odst. 1 písm. a) a 140c IZ a následně, po uhrazení soudního poplatku žalobcem (na základě výzvy soudu), zastaveno.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 96/2017)