Splnění závazku; dluh; určení závazku, § 330 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., § 324 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

9. 1. 2017

Po zaplacení dluhu již dlužník nemůže měnit své určení, na který závazek plnil.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. 23 Cdo 663/2015, ECLI:CZ:NS:2016:23.CDO.663.2015.1)

Anotace:
V dané věci se Nejvyšší soud zabýval dosud neřešenou otázkou, zda pokud dlužník plní věřiteli ve smyslu ustanovení § 330 odst. 1 Obch. Zák., má možnost dodatečně jednostranně změnit svoji vůli, jestliže již určil, za který závazek plní.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 9. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 36/2017)