Určení otcovství; zájem dítěte; rodičovství, § 783 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 783 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 1 odst. 3 zák. č. 292/2013 Sb., § 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 100 odst. 4 zák. č. 99/1963 Sb., čl. 3 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb., čl. 7 odst. 1 sdělení č. 104/1991 Sb.

9. 7. 2018

V řízení o určení otcovství podle ustanovení § 783 odst. 2 o.z. soud nezjišťuje názor dítěte způsobem uvedeným v ustanovení § 100 odst. 3 o.s.ř.Příbuzenství ve formě rodičovství sleduje přirozený stav věcí, tedy kdo je skutečným rodičem dítěte, jako danou a neměnnou hodnotu, která je objektivně zjistitelná na základě vědeckého poznání.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1852/2017, ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1852.2017.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval dovolatelem vymezenou otázkou, zda je možné v řízení o určení otcovství zkoumat, jestli je v zájmu nezletilého dítěte, aby muž, jenž je biologickým otcem dítěte, byl určen jako právní otec dítěte, nebo takový muž musí být určen právním otcem dítěte vždy, jsou-li splněny hmotněprávní podmínky předvídané ustanovením § 783 odst. 2 o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 5. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 3/2019)