(Bez anotace) Bezdůvodné obohacení, § 2991 o. z., § 2995 o. z.

11. 12. 2019

V režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platí, že aktivní a pasivní věcná legitimace z hlediska práva na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého plněním dle neplatné, zdánlivé či zrušené smlouvy svědčí zásadně pouze smluvním stranám. Princip vázanosti bezdůvodného obohacení na smluvní strany se může uplatnit i tam, kde je obsahem smluvního plnění povinnost vyrovnat cizí dluh.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 04. 06. 2019, sp. zn. 28 Cdo 694/2019)