(Bez anotace) Insolvence, Insolvenční řízení, Oddlužení, Konkurs, Žaloba určovací, Způsob řešení úpadku, Výkon rozhodnutí, Úpadek, Incidenční spory, Exekuce, § 192 odst. 3 IZ, § 312 odst. 4 IZ, § 410 odst. 2 IZ,

14. 6. 2019


I. Popření pohledávky dlužníkem má vždy za následek, že v rozsahu popření není upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem. Tento zvláštní důsledek popření pohledávky dlužníkem není možné nijak zvrátit.

II. Pominou-li účinky schválení oddlužení, přestává popření pohledávky dlužníkem mít (v rozsahu popření) vliv na zjištění pohledávky. Žalobu, kterou se věřitel proti popírajícímu dlužníku domáhá určení pravosti pohledávky, soud v této situaci odmítne jako podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna (§ 160 odst. 4 insolvenčního zákona).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2018, sen. zn. 29 ICdo 121/2016)