(Bez anotace) Insolvenční řízení, Oddlužení, Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení, Zastavení řízení, § 91 o. s. ř., § 129 odst. 1 IZ., § 130 odst. 1, 2 IZ. ve znění do 30. 06. 2017, § 394 IZ., § 394a IZ.

11. 12. 2019


Podají-li manželé (dlužníci) společný insolvenční návrh a vezme-li jeden z těchto manželů insolvenční návrh zpět ještě před rozhodnutím o úpadku nebo předtím, než jiné rozhodnutí o (společném) insolvenčním návrhu již nabylo právní moci, insolvenční soud ve vztahu k tomuto manželu zastaví insolvenční řízení; souhlas druhého manžela (druhého insolvenčního navrhovatele) s takovým zpětvzetím se nevyžaduje bez zřetele k tomu, že manželé spojili s insolvenčním návrhem i společný návrh manželů na povolení oddlužení.

Podají-li manželé (dlužníci) společný návrh manželů na povolení oddlužení (§ 394a odst. 3 insolvenčního zákona), nevyžaduje se k tomu, aby jeden z těchto manželů vzal za sebe takový návrh účinně zpět, souhlas druhého manžela.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 04. 2019, sen. zn. 29 NSČR 78/2017)