(Bez anotace) Náhrada škody, § 2946, 2948 o. z.

11. 12. 2019

Při společném ubytování více osob je základem pro výpočet stonásobku ceny ubytování za jeden den (limit výše náhrady škody na vnesených věcech podle § 2948 odst. 1 o. z.) cena připadající na osobu poškozeného.

Nelze-li dovodit jiný způsob určení ceny na jednotlivé osoby, dělí se denní cena za ubytovací prostor počtem ubytovaných osob.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30.  05. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3580/2018)