(Bez anotace) Náhrada škody, § 7 odst. 1 o. s. ř., § 6a odst. 1 předpisu č. 29/2000 Sb.

12. 9. 2019

Náhrada škody, § 7 odst. 1 o. s. ř., § 6a odst. 1 předpisu č. 29/2000 Sb.

Nárok na náhradu škody vzniklé ztrátou poštovní zásilky při přepravě či úbytkem jejího obsahu je právem vyplývajícím z poštovní smlouvy ve smyslu § 6a odst. 2 věty druhé zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, a rozhodování o něm spadá do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu, nikoli soudu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1089/2018)