(Bez anotace) Nájem bytu, Změna okolností (o. z.), § 1765 o. z., § 1766 o. z., § 2248 o. z., § 2249 o. z.

11. 12. 2019

Dojde-li k podstatné změně okolností, z nichž strany vycházely při uzavření dohody o zvyšování nájemného (§ 2248 o. z.), kterou nemohly rozumně předvídat, a výše nájemného stanoveného podle této dohody bude zjevně nespravedlivá, může se pronajímatel domáhat zvýšení nájemného postupem podle § 2249 o. z.

Dohodou o zvyšování nájemného je i tzv. inflační doložka.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 05. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1670/2018)