(Bez anotace) Náklady řízení, Smír, Směnečný a šekový platební rozkaz, § 99 o. s. ř., § 146 odst. 2 o. s. ř., § 175 o. s. ř.

14. 6. 2019


Povaha řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu nevylučuje skončit probíhající řízení soudním smírem podle § 99 o. s. ř. Schválí-li soud smír účastníků, rozhodne rovněž o zrušení směnečného platebního rozkazu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016)