(Bez anotace) Odpovědnost státu za škodu, Odměna advokáta, Náklady řízení, § 31 předpisu č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 1 předpisu č. 177/1996 Sb., § 12 odst. 1 předpisu č. 177/1996 Sb.

12. 9. 2019

Odpovědnost státu za škodu, Odměna advokáta, Náklady řízení, § 31 předpisu č. 82/1998 Sb., § 6 odst. 1 předpisu č. 177/1996 Sb., § 12 odst. 1 předpisu č. 177/1996 Sb.

Okolnosti odůvodňující mimořádné zvýšení mimosmluvní odměny advokáta podle § 12 odst. 1 vyhlášky. č. 177/1996 Sb. spočívají v neobvykle zvýšených odborných či profesních nárocích na advokáta při realizaci konkrétního úkonu právní služby a nelze je paušálně odvozovat od obtížnosti věci, v rámci které je právní služba poskytována.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2019, sp. zn. 30 Cdo 4016/2016)