(Bez anotace) Poplatky soudní, § 9 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30. 09. 2017, § 138 o. s. ř. ve znění od 30. 09. 2017

14. 11. 2019

Žádost o osvobození od soudních poplatků lze s účinky zabraňujícími zastavení řízení pro nezaplacení poplatku dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění od 30. 9. 2017, podat nejpozději v poslední den lhůty určené soudem pro jeho zaplacení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 04. 2019, sp. zn. 30 Cdo 825/2019)