(Bez anotace) Pracovní úraz, Náhrada škody zaměstnavatelem, § 375 odst. 1 písm. d) předpisu č. 262/2006 Sb., § 13 obč. zák., § 2959 o. z., § 378 odst. 1 předpisu č. 262/2006 Sb. ve znění od 01. 01. 2012

10. 9. 2020

Odškodnění pozůstalých po zaměstnanci zemřelém v důsledku pracovního úrazu, k němuž došlo po 1. 1. 2012, se posuzuje podle § 378 odst. 1 zák. práce, aniž by bylo možno nárok pozůstalých na náhradu mimořádné nemajetkové újmy nad částku 240.000 Kč hodnotit podle § 13 odst. 2 a 3 obč. zák. (resp. od 1. 1. 2014 podle § 2959 o. z.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 01. 2020, sp. zn. 25 Cdo 2202/2018)