(Bez anotace) Prodej movitých věcí a nemovitostí, Spoluvlastnictví, § 338 o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013, § 336ja o. s. ř. ve znění do 31. 12. 2013

11. 12. 2019

Je-li exekuce vedena prodejem spoluvlastnického podílu k nemovité věci, výsadní postavení spoluvlastníka povinného při udělování příklepu (§ 338 odst. 3 o. s. ř.) se uplatní jen při dražbě tohoto spoluvlastnického podílu, nikoliv v řízení o předražku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 03. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4657/2018)