(Bez anotace) Smlouva o dílo, Insolvence, § 253 IZ.

11. 12. 2019
Ujednání o slevě ve výši pozastávky pro případ nevyčerpání záruky v důsledku úpadku zhotovitele je platným ujednáním vyjadřujícím hodnotu nerealizované záruky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 03. 2019, sp. zn. 29 Cdo 561/2017)