(Bez anotace) Společenství vlastníků jednotek, Veřejný rejstřík (zápis & výmaz) (o. z.), § 98 předpisu č. 304/2013 Sb., § 101 odst. 1 předpisu č. 304/2013 Sb., § 86 písm. e) předpisu č. 304/2013 Sb., § 90 odst. 1 předpisu č. 304/2013 Sb., § 258 o. z., § 259 o. z., § 1221 o. z.

10. 9. 2020

Platnost rozhodnutí výboru jakožto statutárního orgánu společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta druhá o. z.), popř. dalších (stanovami zřízených) orgánů společenství vlastníků (§ 1205 odst. 1 věta třetí o. z.), lze posuzovat toliko v řízení o návrhu na vyslovení neplatnosti tohoto rozhodnutí, podaném vlastníkem jednotky, popř. (výjimečně) jinou osobou mající na požadovaném určení zájem hodný právní ochrany, v souladu s § 258 a násl. o. z.

Oprávněná osoba se může domáhat vyslovení neplatnosti rozhodnutí volených orgánů společenství vlastníků (postupem podle § 1221 a § 258 až 260 o. z.) pouze v případech, kdy je pro to důležitý důvod.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 03. 2020, sp. zn. 27 Cdo 4639/2018)