(Bez anotace) Trvalý pobyt, Správní řízení, § 68 odst. 1 předpisu č. 326/1999 Sb., čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/109, čl. 7 odst. 3 směrnice 2003/109, § 13 odst. 1 předpisu č. 82/1998 Sb.

14. 11. 2019

Cizinci vzniká podle § 68 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, při splnění všech zákonem stanovených podmínek právní nárok na vydání rozhodnutí o udělení trvalého pobytu na území České republiky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 03. 2019, sp. zn. 30 Cdo 2672/2018)