(Bez anotace) Vedlejší účastník, Incidenční spory, § 93 o. s. ř., § 16 IZ. ve znění do 18. 09. 2016, § 18 odst. 1 IZ. ve znění do 18. 09. 2016, § 19 IZ. ve znění do 18. 09. 2016

14. 11. 2019

Přihlášený věřitel zásadně má jako vedlejší účastník řízení na straně popírajícího insolvenčního správce (žalobce či žalovaného) právní zájem na výsledku řízení ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky jiného přihlášeného věřitele.

Ustanovení § 19 věty druhé insolvenčního zákona, podle něhož nabyvatel pohledávky vstupuje na místo původního věřitele i do incidenčních sporů, které se týkají jím nabyté pohledávky, se neuplatní u vedlejšího účastenství (§ 93 o. s. ř.).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 03. 2019, sp. zn. 29 ICdo 65/2017)