(Bez anotace) Výpověď z nájmu, Pacht /pachtýř, propachtovatel) (o. z.), Nájem pozemku, § 3074 odst. 1 o. z., § 2202 o. z., § 2332 o. z., § 2302 o. z., § 2312 o. z.

10. 9. 2020

Smlouva o nájmu uzavřená do 31. 12. 2013, která by byla podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pachtovní smlouvou, se podle § 3074 odst. 1 o. z. řídí i po 1. 1. 2014 právní úpravou účinnou do 31. 12. 2013.

Je-li za úplatu přenechána věc nejen k dočasnému užívání, ale i požívání, jde o pacht, je - li věc přenechána jen k užívání, jde o nájem; základním rozlišovacím kritériem je hospodářská funkce smlouvy.

Smlouva o nájmu pozemku, která byla uzavřena do 31. 12. 2013 za účelem provozování veřejného parkoviště v rámci podnikatelské činnosti nájemce, se po 1. 1. 2014 posuzuje jako smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302 a násl. o. z.).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 01. 2020, sp. zn. 26 Cdo 3721/2019)