(Bez anotace) Započtení pohledávky, Přechodná (intertemporální) ustanovení, § 1987 o. z., § 3028 odst. 3 o. z., § 3074 odst. 1 o. z.

14. 11. 2019


Pro způsobilost pohledávek řídících se různými právními úpravami (jedna pohledávka se řídí právní úpravou účinnou do 31. 12. 2013, druhá pohledávka právní úpravou účinnou od 1. 1. 2014) k započtení je vždy rozhodná právní úprava, kterou se řídí každá z těchto pohledávek.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 02. 2019, sp. zn. 26 Cdo 4795/2017)