(Bez anotace) Zástavní právo, Správa daní a poplatků, Vlastnictví, § 80 o. s. ř., § 170 předpisu č. 280/2009 Sb., § 170a předpisu č. 280/2009 Sb., § 218 předpisu č. 280/2009 Sb., § 99 předpisu č. 280/2009 Sb., § 178 předpisu č. 280/2009 Sb.

14. 11. 2019


Správce daně nemá naléhavý právní zájem na určení vlastnického práva k nemovité věci, k níž zřizuje podle ustanovení § 170 odst. 1 daňového řádu zástavní právo k zajištění daňové pohledávky, dospěje-li k závěru, že zápis o vlastnictví v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnému právnímu stavu. Otázku vlastnického práva k nemovité věci je správce daně v takovém případě oprávněn posoudit sám jako otázku předběžnou (§ 99 odst. 1 daňového řádu).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 02. 2019, sp. zn. 21 Cdo 930/2018)