(Bez anotace) Obnova řízení, Překážka věci rozhodnuté, § 11 odst. 1 písm. h), § 284 odst. 1 tr. ř.

27. 6. 2019

Při povolení obnovy řízení ve výroku o trestu podle § 284 odst. 1 tr. ř. je třeba vždy zrušit tento výrok celý, tj. ohledně všech druhů uložených trestů. Pokud by soud v rozporu s tímto pravidlem zrušil v napadeném odsuzujícím rozsudku oddělitelný výrok o uložení jednoho druhu trestu a ponechal nedotčený jak výrok o jiném druhu trestu, tak i celý výrok o vině, po právní moci takového rozhodnutí o obnově řízení již nelze pokračovat v trestním stíhání pro překážku věci rozhodnuté [§ 11 odst. 1 písm. h) tr. ř.].

(Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. 8. 2018, sp. zn. 1 To 51/2018)