Seminář "Bytové družstvo"

Ve čtvrtek 26. 1. 2017 se v zasedací místnosti Nejvyššího soudu konal první letošní seminář určený pro asistenty, poradce a právní čekatele. Seminářem „Bytové družstvo“ pořádaným ve spolupráci s Justiční akademií v Kroměříži, provázel JUDr. Filip Cileček, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, jehož příspěvek si přišlo vyslechnout více než 30 posluchačů.