Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Nejvyšší soud vyhlašuje od 1. 2. 2019 své rozsudky na elektronické úřední desce na webu a na úřední desce v budově soudu, může zde však obdobně uveřejnit také usnesení

Vyhlašování rozsudků na elektronické úřední desce soudu na webových stránkách www.nsoud.cz a rovněž na úřední desce v budově soudu umožňují od 1. 2. 2019 novely občanského soudního řádu a trestního řádu, které soudci Nejvyššího soudu sami iniciovali. Nejvyšší soud se tak opět více otevírá veřejnosti. Rozsudky vyhlašované vyvěšením zkráceného písemného vyhotovení, a také vybraná usnesení, se na zmíněných úředních deskách vyskytují po dobu 15 dnů. Senáty na tento způsob vyhlašování dopředu v konkrétních řízeních upozorňují. Bližší podobnosti a aktuálně vyhlašovaná rozhodnutí se nachází pod odkazy Veřejná vyhlášení civilní a Veřejná vyhlášení trestní.

Aktuální dění

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu 17. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy.

Nejvyšší soud odmítl dovolání chorvatského občana, který stál v roce 2015 za výbuchem domu v Šenově u Nového Jičína, kde zahynuli dva lidé

Za výbuchem domu v Šenově v roce 2015 byl pojistný podvod. V souvislosti se statickým zajištěním poničené budovy již pojišťovna stihla vyplatit obviněnému G. B., jako jedinému jednateli společnosti vlastnící nemovitost, 650.000,- Kč. Později se však prokázalo, že právě G. B. v součinnosti s B. K. a B. M., kteří při této tragické události zahynuli, výbuch připravovali. Nejvyšší soud nyní odmítl dovolání obviněného G. B.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 1/2019

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Vám přináší první letošní číslo svého Bulletinu. I tentokrát se věnujeme rozhodovací praxi vnitrostátních soudů s evropským prvkem, kde Vás mimo jiné seznámíme se základními body návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, které rezonovaly i v českém mediálním prostoru. V aktualitách se taktéž zmiňujeme o prvním poradním stanovisku Evropského soudu pro lidská práva, které se věnovalo tématu tzv. náhradního mateřství.

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 10. dubna 2019

Nejvyšší soud již více než dva roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje také formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. dubna 2019 jsou součástí této tiskové zprávy.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 2/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 23. dubna 2019.

Obsah zelené sbírky 1 - 2/2019