Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Ročenka Nejvyššího soudu 2019

Nejvyšší soud vydává od roku 2015 každoročně Ročenku Nejvyššího soudu. I letos si Vám dovolujeme představit Ročenku 2019. Ročenka poskytuje informace o rozhodovací a judikaturní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok. Přestože se počet podaných dovolání v roce 2019 oproti předchozím rokům opět mírně snížil, soudci Nejvyššího soudu vydali tisíce rozhodnutí včetně řady zásadních rozhodnutí, jejichž krátký popis v Ročence také naleznete. Ročenka obsahuje i seznam soudců a soudců stážistů Nejvyššího soudu a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu. Přejeme Vám příjemné čtení.
Ročenka Nejvyššího soudu 2019

Aktuální dění

Předsedou Nejvyššího soudu bude příštích deset let JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

Prezident České republiky Miloš Zeman jmenoval ve středu 20. května 2020 na funkční období 10 let nového předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D. Trestní soudce Petr Angyalossy byl slavnostně jmenován přesně 3 měsíce poté, kdy funkce předsedy Nejvyššího soudu zanikla jeho předchůdci prof. JUDr. Pavlu Šámalovi, Ph.D., v souvislosti s jmenováním soudcem Ústavního soudu. Soud v mezidobí vedl jeho místopředseda JUDr. Roman Fiala. Nový předseda Nejvyššího soudu se chystá seznámit veřejnost se svými plány a názory prostřednictvím médií už na zítřejší dopolední tiskové konferenci.

Stříbrné ocenění nové přístavby budovy Nejvyššího soudu v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje 2019

Přístavba nového křídla budovy Nejvyššího soudu, slavnostně otevřená 1. října 2019, nyní získala 2. místo v soutěži Stavba roku Jihomoravského kraje, a to konkrétně v kategorii Stavby občanské vybavenosti. Investorem stavby, která stála 135 milionů korun, bylo Ministerstvo spravedlnosti, zhotovitelem a. s. Zlínstav, projektantem Arch.Design, s.r.o. Brno. Nová administrativní budova má sedm nadzemních pater a tři patra pod zemí. Uvnitř aktuálně pracuje přes 140 zaměstnanců soudu, především asistentů soudců. Kanceláře 71 soudců zůstávají v původní historické budově.

Spor, ve kterém se poslanec Miroslav Kalousek domáhá omluvy po předsedovi vlády Andreji Babišovi, bude dále předmětem soudního řízení

Senát civilního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. dubna 2020 rozhodl, že řízení, které postupně zastavily Okresní soud pro Prahu-západ i odvolací Krajský soud v Praze z důvodu poslanecké indemity, by mělo před soudem i nadále pokračovat. Nejvyšší soud tedy změnil napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak, že se mění původní usnesení prvoinstančního okresního soudu o zastavení soudního řízení a předmětné řízení se nezastavuje.

Právní věty rozhodnutí schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu 29. dubna 2020

Nejvyšší soud již více než tři roky zveřejňuje na svých internetových stránkách právní věty, popř. stanoviska, aktuálně schválené oběma kolegii. V zájmu co nejrychlejšího informování veřejnosti nově tyto právní věty publikuje co nejrychleji právě formou pravidelných tiskových zpráv. Právní věty a stanovisko schválené na zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 29. dubna 2020 jsou součástí této tiskové zprávy.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 3/2020 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 21. května 2020.

Obsah zelené sbírky 1–3/2020