Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

„Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy“ – závěry mezinárodní konference pořádané Ústavně-právním výborem Senátu Parlamentu ČR a Nejvyšším soudem

Konference pořádaná 26. listopadu 2019 v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci v Praze nejprve účastníky seznámila se srovnávacím přehledem Evropské unie o soudnictví EU Justice Scoreboard 2019, který vypracovala Evropská komise pro efektivitu justice CEPEJ. Z přehledu vyplynulo, že české soudnictví je v dobré kondici, v řadě aspektů předčí i fungování soudů v tak vyspělých zemích, jakými jsou například Německo anebo Francie. Podle předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., proto: „Není třeba radikálních opatření, poměr rychlosti soudních řízení a jejich kvality je v zásadě dobrý. Přesto existují problémy, které tato konference konkrétně pojmenovala, a ty je třeba řešit.“ Na co především účastníci konference poukázali a jaká nabídli řešení, lze shlédnout na záznamu celé akce, který je k dispozici ZDE.

Aktuální dění

Nejvyšší soud vyhověl dovolání žalobkyně a vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení spor o zákaz nošení hidžábu na střední zdravotnické škole

Nejvyšší soud vyhlásil v pátek 6. prosince na úřední desce rozsudek ve věci žaloby na diskriminaci, které se měla dopustit Střední zdravotnická škola v Ruské ulici v Praze tím, že mladé ženě vyznávající islámské náboženství zakázala nosit muslimský šátek, tzv. hidžáb. Senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu zrušil předchozí rozsudky Městského soudu v Praze ze dne 19. 9. 2017 a Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27. 1. 2017 a věc vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 10 k dalšímu řízení.

Předvánoční prodejní výstava výrobků Chráněných dílen Znojmo

Spojení příjemného a krásného s něčím užitečným. Taková je už patnáctiletá tradice prodejních výstav Chráněných dílen Znojmo přímo v budově Nejvyššího soudu. I v letošním roce si tak mohli soudci a zaměstnanci Nejvyššího soudu v úterý 3. prosince vybírat z rozsáhlé nabídky vánočně laděných řemeslných výrobků a jejich zakoupením přispět na dobrou věc.

Závěry konference „Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy“

České soudnictví je v dobré kondici a v porovnání s dalšími státy Evropské unie se v mnoha ohledech nachází na předních místech různých srovnávacích statistik. Podle předsedy Nejvyššího soudu profesora Pavla Šámala „Není třeba radikálních opatření, poměr rychlosti soudních řízení a jejich kvality je v zásadě dobrý. Přesto existují problémy, které tato konference konkrétně pojmenovala, a ty je třeba řešit.“ Účastníci konference, pořádané 26. 11. 2019 v sídle Senátu Parlamentu ČR v Praze Ústavně-právním výborem Senátu ve spolupráci s Nejvyšším soudem, se shodli především na tom, že není možné, aby nižší soudy nerespektovaly závazná rozhodnutí a judikaturu soudů vyšších stupňů, což vede k nežádoucímu soudnímu ping pongu a neúměrně prodlužuje řízení.

Od největší tragedie v dějinách Nejvyššího soudu uplynulo 75 let, při spojeneckém leteckém náletu na Brno 20. listopadu 1944 zahynulo 16 soudců a zaměstnanců soudu

Ve středu 20. listopadu si připomínáme největší tragédii v dějinách Nejvyššího soudu. Přesně před 75 lety při anglo-americkém náletu na Brno 20. listopadu 1944 zasáhla jedna z bomb přímo protiletadlový kryt tehdejšího detašovaného pracoviště Nejvyššího soudu v Paláci Morava (dnešní Malinovského náměstí). Uvnitř krytu tenkrát zahynulo sedm soudců Nejvyššího soudu, tři soudní úřednice, dva úředníci a také čtyři soudní zřízenci.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 9/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 16. prosince 2019.

Obsah zelené sbírky 1 - 9/2019