Budova Nejvyššího soudu
Znak

Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.

Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu

Spisová (senátní) značka
/
ECLI
infoSoud

Informace o řízení

Spisová značka - Nejvyšší soud (Jiné soudy)
/

Ročenka Nejvyššího soudu 2020

Každým rokem se Nejvyšší soud snaží na přelomu zimy a jara co nejrychleji vydat Ročenku rekapitulující jeho činnost v roce minulém. Zatímco podklady pro tištěnou verzi byly v předposledním březnovém týdnu předány tiskárně, elektronická verze Ročenky Nejvyššího soudu 2020 je už hotova, včetně anglického překladu. Proto jsme ji umístili již nyní na webové stránky. Vedle základních informací o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, různých statistik doplněných grafy, obsahuje Ročenka například také seznamy soudců i soudců–stážistů a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení ze správy soudu. Přejeme všem příjemné a poučné čtení.
Ročenka Nejvyššího soudu 2020

Aktuální dění

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy jednal s nejvyšším státním zástupcem Igorem Střížem o pokračující vzájemné spolupráci

Spolupráce Nejvyššího soudu a Nejvyššího státního zastupitelství bude i nadále pokračovat. Zejména pak v oblasti společných seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty nebo pracovníky probační a mediační služby. Shodli se na tom dnes, v úterý 27. července, předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., a nově jmenovaný nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž, který přijal pozvání k návštěvě Nejvyššího soudu.

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk předsedá nové expertní komisi, která pokračuje v práci na věcném záměru civilního řádu soudního

Ministerstvo spravedlnosti vytvořením nové expertní skupiny, tvořené zástupci různých soudů, akademiky a lidmi z advokátní praxe, vstoupilo do druhé fáze příprav civilního řádu soudního. Kromě místopředsedy Nejvyššího soudu Petra Šuka, stojícího v čele komise, se jejím členem stal také předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Zavázal.

Bulletin oddělení analytiky a srovnávacího práva 2/2021

Přinášíme Vám další letošní číslo Bulletinu oddělení analytiky a srovnávacího práva. I tentokrát Vám představujeme anotace vybraných rozhodnutí vrcholných vnitrostátních soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. Z rozhodovací praxe vnitrostátních vrcholných institucí vybíráme kupř. rozhodnutí francouzské Státní rady, ve kterém se vyjádřila k implementaci práva EU v kontextu uchovávání identifikačních, lokalizačních a provozních údajů o připojení, a to ve světle francouzských ústavních měřítek.

České soudnictví opětovně dosáhlo povzbudivých výsledků v rámci unijního srovnání, v civilních řízeních jsou české prvoinstanční soudy už pátými nejrychlejšími v Evropské unii

Ve čtvrtek 8. července 2021 Evropská komise zveřejnila pravidelnou hodnotící zprávu „EU Justice Scoreboard“, která se zabývá stavem kvality, efektivity a nezávislosti soudních systémů v rámci členských států Evropské unie. Civilní soudy v prvním stupni jsou v České republice již pátými nejrychlejšími při řešení soudních sporů v rámci Evropské unie.

Archiv aktualit

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu obsahuje sjednocující stanoviska Nejvyššího soudu a také vybranou judikaturu, o jejímž publikování rozhodují kolegia Nejvyššího soudu. Aktuálně vydává Nejvyšší soud tzv. zelenou sbírku, obsahující ročně 10 sešitů a sešit rejstříků, v nakladatelství Wolters Kluwer, které v letošním roce zpřístupnilo i zpoplatněnou elektronickou databázi. K odběru elektronické verze zelené sbírky se můžete registrovat zde. Rozhodnutí obsažená ve sbírce jsou upravována do jednotné struktury vymezující dosavadní průběh řízení, dovolací řízení, vyjádření, přípustnost a důvodnost dovolání. Samostatně vydává Nejvyšší soud i nadále výběr důležitých rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, tzv. modrou sbírku, která je nově k dispozici také v elektronické verzi. Sešit číslo 6/2021 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu bude v distribuci od 20. srpna 2021.

Obsah zelené sbírky 1–5/2021