JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu

Předsedou Nejvyššího soudu byl JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., jmenován dne 20. 5. 2020 prezidentem republiky Milošem Zemanem. 

Místopředseda Nejvyššího soudu

Místopředseda Nejvyššího soudu se podílí na výkonu správy soudnictví zejména tím, že zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a v době přítomnosti předsedy vykonává ty pravomoci, jimiž je předsedou pověřen. V rámci oficiálních připomínkových řízení,