Petr Šuk: Stručná odůvodnění jsou ta nejtěžší

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk poskytl rozhovor pro dubnové číslo měsíčníku Právní rádce. Mimo jiné zde vysvětluje, z jakých důvodů by měl mít Nejvyšší soud podle něj možnost odmítnout dovolání bez složitého zdůvodňování, proč se věcí nebude zabývat. Petr Šuk se také zamýšlí nad aktuálním stavem justice v České repoublice, samotný úvod článku je pak věnován přípravám nového civilního řádu soudního. 

Jak hodnotíte nedávné změny v úpravě obchodních korporací? Na co je podle vás třeba obzvláště pamatovat? A uvítali byste ještě další posuny?

Citace z dubnového čísla výběrového měsíčníku Lawyers & Business: "Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti k 1. lednu 2014 jako součást rekodifikace soukromého práva. S ohledem na rozsah změn se dalo předpokládat, že nová úprava nebude bez chyb a objeví se nejasné či neupravené situace, které bude třeba novelizací během následujících let vyřešit. Rád bych proto ocenil velmi dobrou práci Nejvyššího soudu, který od samotné účinnosti zákona o obchodních korporacích poměrně rychle řešil a odstraňoval kvalitními soudními rozhodnutími nejasná ustanovení, a přispěl tak k vyšší právní jistotě adresátů právních norem."  

Náhrada za újmu na zdraví se k soudu dostává častěji, částky při odškodnění stoupají

Náhrada za újmu na zdraví je předmětem soudních sporů častěji, než tomu bylo za účinnosti „starého“ občanského zákoníku. Částky vyplacené při odškodnění se zvyšují dlouhodobě, a to nejen v České republice. „Hybným faktorem tohoto všeobecného trendu je fakt, že hodnota života a zdraví v obecném hodnotovém žebříčku jednotlivých lidí a společností jako takových neustále nabývá na významu,“ říká jednatel pojišťovací makléřské společnosti SATUM Roman Horváth. Metodika Nejvyššího soudu k výkladu § 2958 občanského zákoníku má nastavit rámcová pravidla, podle nichž soudy či jiné subjekty při mimosoudním řešení věcí mohou použít objektivní medicínskou metodu k popisu stavu poškozeného, k porovnání míry jeho obtíží s jinými případy. 

Pandemický zákon má zmírnit tresty, soudci však varují před zmatky

Nejvyšší soud upozorňuje na problematický návrh ustanovení § 14 „pandemického zákona“. Nejenže nepovažuje za vhodné, jak je toto ustanovení formulováno, ale domnívá se, že není ani potřebné je narychlo přijímat. Nejvyšší soud je připraven – v souladu s jeho ústavní funkcí – vyřešit možný přísnější trestní postih méně závažných trestných činů spáchaných v době epidemie koronaviru COVID-19 judikatorně. Toto legitimní systémové řešení je možné očekávat ve velmi blízké době. K tématu se mluvčí Nejvyššího soudu Mgr. Petr Tomíček podrobněji vyjádřil pro server www.ceska-justice.cz 

Nejvyšší soud je továrnou na rozsudky. To se musí změnit, říká jeho nový místopředseda Šuk/ Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk: Považuji za neudržitelné nastavení některých parametrů dovolacího řízení

Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk poskytl bezprostředně po svém jmenování rozhovory hned několika médiím. Veřejnost, odborná i laická, měla už možnost seznámit se podrobněji s jeho názory na současnou justici a plány pro následující desetileté funkční období ve čtvrtek 18. února na webu www.ceska-justice.cz, v pátek 19. února pak publikovaly článek Hospodářské noviny. Oba rozhovory si dovolujeme s odkazem na zdroj uveřejnit i na stránkách Nejvyššího soudu. 

10 otázek pro ... Lubomíra Ptáčka

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. soudce Nejvyššího soudu, specializuje se na oblast tzv. sociálních práv jako je právo rodinné, dědické, svéprávnosti a pracovní. Je prezidentem Evropské asociace pracovněprávních soudců a jedním ze dvou styčných soudců Haagské sítě soudců. V roce 2019 získal titul právník roku v oboru rodinné právo. Rozhovor s JUDr. Ptáčkem pro epravo.cz naleznete zde. 

Napsali o nás: "Zeman přijal šéfa Nejvyššího soudu Angyalossyho a kandidáta na místopředsedu Šuka"

Prezident Miloš Zeman v úterý 2. února 2021 na Pražském hradě přijal předsedu Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho, Ph.D., a JUDr. Petra Šuka, který kandiduje na místopředsedu soudu. Na twitteru o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Petr Angyalossy v polovině ledna řekl, že Petra Šuka navrhl panu prezidentovii na místopředsedu Nejvyššího soudu a Miloš Zeman návrh akceptoval. Prezident se ale ještě chtěl s kandidátem sejít. Článek shrnující schůzku převzal Nejvyšší soud ze serveru Česká justice (resp. původním zdrojem je zpravodajský servis ČTK). 

České soudy a sociální sítě: Od Twitteru po Instagram

Z článku publikovaného spolkem Kvalikom (KVALita KOMunikace), který sleduje komunikační výstupy z českých institucí, jejich sociální sítě, webové stránky, zpravodaje anebo mobilní aplikace: “Nejvyšší soud, byť se zde musí cítit poněkud osamoceně, působí velmi statečně na sociální síti Instagram. Z českých soudů je skutečně jediný, byť jsou dohledatelné různé jiné "soudní" účty, u kterých ale lze předpokládat, že nejsou oficiálními účty daných institucí. Nejvyšší soud je na Instagramu velmi kreativní. S komunikací zde začal v roce 2018. Nejprve reportážním stylem, postupem času ale příspěvky začaly být i odlehčené a popularizační. Profil @nejvyssisoud má příjemně působící feed, publikované snímky jsou kvalitní, citlivě upravené. 

O novinkách v zákoně o obchodních korporacích

Rozhovor s Petrem Šukem, předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, který se týká novely zákona o obchodních korporacích, pro časopis Auditor si můžete přečíst zde. 

Justice se změnila. Dřív daleko více platila pravidla, i ta gentlemanská, říká Roman Fiala

Nejvyšší soud je od začátku roku bez místopředsedy. Romanovi Fialovi totiž po 10 letech vypršel mandát, prezident Miloš Zeman ale jeho nástupce dosud nejmenoval. JUDr. Roman Fiala zůstává u Nejvyššího soudu jako jeden z jeho soudců, resp. jako předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, a u příležitosti završení svého místopředsednického funkčního období poskytl exkluzivní bilanční rozhovor Magazínu I. Vzhledem k pozornosti, kterou článek vzbudil, se jej autoři rozhodli v celém znění publikovat také na serveru INFO.CZ. Se svolením autorů nyní v nezkrácené podobě rozhovor přináší i web Nejvyššího soudu.