Je čas začít konečně něco dělat. Elitní český soudce důrazně a varovně o imigrantech, „elitách“, pohrdání občany a „lidských právech“

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala očekává v příštím roce zlomové změny v ústavním právu, aby právo adekvátně reagovalo na současné mimořádné zrychlování společenských procesů. „Zkušenosti jiných států by pro nás měly být spíš odstrašujícím příkladem toho, jak to vypadá, když stát připraven není,“ říká Roman Fiala. 

Pavel Šámal: Přizpůsobovat zákony volebnímu zisku je cesta do pekla

V České republice se v právním řádu stále něco mění, což není dobré. Některé zákony mají 200 nebo 300 novel a ztrácí se o nich přehled, míní předseda Nejvyššího soudu a přední odborník v oblasti trestního práva profesor Pavel Šámal. Podle něj dokáže judikatura vyřešit až na malé výjimky v podstatě každý právní problém. V předvánočním rozhovoru pro Českou justici pak odpověděl i na osobnější otázky. 

Svobodný přístup k informacím? Soudy jsou zahlceny žádostmi i šikanózními dotazy

České soudy jsou zahlcovány dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Výjimkou nejsou ani otázky šikanózního charakteru. Mnohé soudy v souvislosti s agendou „106“ žádají Ministerstvo spravedlnosti o navýšení tabulkových míst zaměstnanců a také o změnu legislativy. Server Česká justice zveřejnil článek, který se týká prudce vzrůstajícího počtu dotazů v agendě informačního zákona, včetně zmíněných šikanózních návrhů, kde žadatele patrně k sepsání žádosti nevedl zájem o to, získat informaci, ale spíše touha ztrpčit jakkoli soudu a jeho úředníkům život. 

Špičky justice volají po větším využívání peněžitých trestů. Zatím s nimi soudy šetří

Zpravodajský server Novinky.cz informoval o tiskové konferenci týkající se udělování peněžitých trestů, kterou pořádal Nejvyšší soud spolu s Nejvyšším státním zastupitelstvím ve středu 23. 11. 2016 v budově Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství a Nejvyšší soud společně usilují o změnu praxe tak, aby soudy v České republice v mnohem větší míře udělovaly peněžité tresty jako alternativu nebo doplňující sankci k trestu odnětí svobody. 

V nejzkaženějším světě nejvíce zákonů

O současném stavu práva, o tom, kam nás vede nynější právní systém, si v rozhovoru pro Český rozhlas povídala Martina Kociánová s jedním z největších právních odborníků, místopředsedou Nejvyššího soudu, Romanem Fialou. JUDr. Roman Fiala odpovídal na otázky týkající se například množství nově schvalovaných zákonů a jejich novel, ve kterých se často přestává orientovat nejen široká veřejnost, ale dnes už i samotní advokáti nebo soudci. Jak zdůraznil místopředseda Nejvyššího soudu, otázka, proč se neustále mění zákony, není otázkou pro právníky, ale otázkou ryze politickou. 

Pavel Šámal jedná se svými protějšky v Madridu o úloze nejvyšších soudů

Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal se ve dnech 20. – 22. října 2016 účastní kolokvia a valného shromáždění Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie. „Hlavním cílem Sítě předsedů Nejvyšších soudů členských států Evropské unie je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů a výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe,“ sdělil České justici mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. 

Dětem běží čas jinak. Přesto se spory o ně vlečou, rozhodují mladí a nezkušení soudci; Zástupci justice: Předsedové soudů podceňují problematiku sporů o děti

Soudům rozhodujícím o svěřování dětí do péče chybí senáty specializované na opatrovnickou agendu. Na semináři v Senátu se na tom shodli prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, ústavní soudce Tomáš Lichovník či místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Situaci by také pomohla lepší spolupráce soudů se sociálně právní ochranou dětí. Dalším problémem je i zatíženost opatrovnických úseků, kterým v souvislosti s novým občanským zákoníkem přibylo třicet procent nových případů. 

Probíhá celkový rozpad našeho systému. Uprchlíci ničí náš právní řád. Elitní český soudce a jeho názory, které jdou proti proudu

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala v rozhovoru pro Parlamentní Listy reagoval na otázky týkající se uprchlické krize, právní situace v EU či suverenity evropských států. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu je stále opomíjen zásadní právní i státoprávní rozměr problematiky migrace v Evropě, problém pohybu statisíců lidí po území evropských států přitom zdaleka není jen problémem ekonomickým, bezpečnostním či organizačním. Vinu na nedostatečném řešení mají i politici, kteří se tváří, že problémy neexistují. Podle Fialy politik odmítající pojmenovat a řešit problémy totiž logicky přenechává prostor politickým extremistům. 

Případy odpíračů vojenské služby

Nejvyšší soud řešil minulý týden případy odpíračů vojenské služby z náboženských důvodů. Oproti předchozím rokům těchto řízení u Nejvyššího soudu přibylo. V 90. letech se jednalo o asi 20 případů. Od roku 2000 do roku 2016 rozhodovaly senáty Nejvyššího soudu zhruba 250 těchto řízení. V pořadu České televize Týden v justici zazněl rozhovor týkající se jednoho z výše uvedených případů a také počtu napadnutých věcí u Nejvyššího soudu. 

Soudce Fiala o migraci: Jeden stát nemůže mít dvojí právo

Budeme žít nadále v právním státě, kde platí stejná pravidla pro všechny? Nebo zavládne dvojí právo a stát, jak ho známe, s jeho tradičními principy, může přestat existovat? Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala klade v souvislosti s migrační vlnou znepokojivé otázky a dodává: „Debaty o etických souvislostech nám problém vyřešit nepomohou.“