Nejlepší judikát za poslední dva roky

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky zabývající se problematikou šikanózních insolvenčních návrhů získalo na červnových Karlovarských právnických dnech ocenění „Pocta judikátu“. Toto ocenění se uděluje zpravidla takovým rozhodnutím, která svou vysokou kvalitou přispívají k výkladu a řešení právně obtížných otázek. Volba je výsledkem ankety mezi odbornou právnickou veřejností. Nutno podotknout, že citované rozhodnutí obdrželo cenu právem. 

Zákon o soudních tlumočnících je plný chyb, vytýkají instituce Pelikánovi a doporučují přepracování

Nový zákon o soudních tlumočnících a překladatelích má tyto profese vyjmout ze zákona o znalcích a stanovuje pro ně svá pravidla. Nyní by měl předpis z dílny ministerstva spravedlnosti zamířit na vládu. Dřív se ale bude muset vypořádat s rozsáhlým seznamem připomínek, které k němu v mezirezortním připomínkovém řízení odeslaly ostatní rezorty a instituce. Namnoze se objevují námitky, že návrh má jak obsahové, tak formální nedostatky. „Koncepci navrhované právní úpravy považujeme za chybnou, a to včetně názvu zákonné předlohy,“ uvádí v několikastránkovém dokumentu připomínek k návrhu zákona například Nejvyšší soud. 

Jmenování přísedících u Krajského soudu v Brně nebylo účelové, rozhodl ÚS

ČT 24 informovala o tom, že Ústavní soud (ÚS) odmítl udajně účelové jmenování přísedících u Krajského soudu v Brně. Zamítl tak stížnost jednoho z odsouzených. Podle něj metoda, jakou soud přiděloval přísedící, vyvolala pochybnosti, zda mezi nimi a předsedkyní nedošlo k osobní domluvě. ÚS ale rozhodl, že způsob, jakým byli jmenováni, nebyl porušením ústavního pořádku. 

Provozovatel tržiště může být donucen k ukončení prodeje u trhovců porušujících práva k ochranným známkám

Soudní dvůr (EU) rozhodl dne 7. 7. 2016 ve věci (C-494/15) předběžné otázky, podané Nejvyšším soudem, v řízení Tommy Hilfiger Licensing LLC, a další (Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd) proti DELTA CENTER a.s., a to tak, že provozovatel reálného tržiště může být donucen k ukončení protiprávního jednání trhovců porušujícího práva k ochranným známkám. Článek o tomto rozhodnutí zveřejnil TECH MAGAZÍN.  

Reakce Nejvyššího soudu na titulní článek deníku Právo ze dne 28. 7. 2016

Nejvyšší soud se ohrazuje proti způsobu, jak deník Právo na úvodní straně pod titulkem „Skandál: v téměř polovině prověřených odposlechů soudy porušily zákony“, prezentuje výsledky rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu ve věcech rozhodování o návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. Redakce PRÁVA podsouvá veřejnosti krajně zavádějící závěry. Pokud Nejvyšší soud loni ve čtyřech případech přezkoumání zákonnosti odposlechu rozhodl o tom, že byl porušen zákon, v porovnání s počtem bezmála 7 000 nařízených odposlechů (údaj pro ČR za rok 2015) je naopak výsledek statisticky téměř nicotný, představující jen 0,057 % případů. 

ROZHOVOR: „Věřitelé mrtvých potápějí dědice,“ říká místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala

Obří dluhy straší i po smrti. Dříve dědici ručili jen do výše zděděného majetku. Nyní věřitelé mrtvých mohou jít i po majetku dědiců. A co hůře, o dluzích zemřelých se dědicové často nemají šanci dozvědět během dědického řízení, aby celé dědictví mohli včas odmítnout, a tím se zbavili závazků. To ale není jediná past dědictví, na kterou v rozhovoru pro Finanční a ekonomický institut (FAEI) upozorňuje místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala.  

Biskupové stáhnou žaloby na kraje

„Biskupové českých a moravských římskokatolických diecézí se rozhodli v rámci snahy o kooperaci a zlepšení vztahů se státem a kraji vzdát se určovacích žalob,“ sdělili po jednání biskupové. Dodali, že k „tomuto vstřícnému kroku“ též vyzývají řády a kongregace. Celkově podaly diecéze, řády a kongregace na kraje přes stovku určovacích žalob. Hejtmani tyto žaloby dlouhodobě odmítají s tím, že zákon o církevním vyrovnání nepočítá s tím, že by měly církvím vracet jejich původní majetek i kraje a obce, protože za tento majetek dostává církev miliardovou náhradu. Argumentaci krajů podpořil nedávno Nejvyšší soud, když odmítl žalobu kapucínů na Královehradecký kraj ve věci kláštera v Opočně. 

Zelená kniha není protipólem Pelikánovy Bílé knihy, brání se Nejvyšší soud

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán vyslovil podezření, že tzv. Zelená kniha justice, kterou připravil Nejvyšší soud, nebyla konzultována se soudci a zástupci Nejvyššího soudu a materiál je před nimi zatajován. Nejvyšší soud to odmítá. Nejvyšší soud se zpracovanými kapitolami Zelené knihy už na jaře 2016 seznámil předsedy krajských, vrchních a nejvyšších soudů. Zaslal je rovněž k připomínkování na Ministerstvo spravedlnosti a očekával, že Ministerstvo spravedlnosti bude iniciovat ke své Bílé knize širší diskuzi napříč celou justicí, při které dojde i k diskuzi nad Zelenou knihou jako iniciativou, jež přichází od předsedy Nejvyššího soudu. Zelená kniha navíc prý nemá konkurovat Pelikánově Bílé knize justice. 

Místopředseda Nejvyššího soudu: Jeden ze západoevropských států přiznal sociální dávky třem manželkám jednoho migranta. Z toho plyne...

Podle místopředsedy Nejvyššího soudu ČR Romana Fialy dnes nikdo není připraven na právní, politické, ekonomické a další konsekvence důsledků britského referenda. A varuje před tím, aby Evropa ještě hlouběji neskrývala hlavu v písku. Vážným právním problémem je i precedens, když nedávno jeden ze západoevropských států přiznal sociální dávky třem manželkám jednoho migranta – podle Fialy tím byl popřen jeden z nejzákladnějších pilířů státu, kterým je státní suverenita, a na území státu přestalo platit jen jedno právo.  

Nejlepší judikát za dva roky: Podání lživého insolvenčního návrhu je těžká újma a trestný čin

Podání návrhu na insolvenci bez jakéhokoli opodstatněni, na základě nepravdivých údajů a za účelem způsobit druhému ztrátu dobrého jména u zákazníků a obchodních partnerů a zostudit a ohrozit jeho jméno i konkurence schopnost je trestný čin vydírání a pomluvy. Na soudní rozhodnutí o zjevné neopodstatněnosti návrhu se pachatel nemůže spoléhat. Za tento závěr byl oceněn senát číslo 8 trestního kolegia Nejvyššího soudu. Spolu s předsedkyní senátu JUDr. Miladou Šámalovou ocenění získali JUDr. Věra Kůrková a JUDr. Jan Bláha.