Místopředseda Nejvyššího soudu: Jeden ze západoevropských států přiznal sociální dávky třem manželkám jednoho migranta. Z toho plyne...

Podle místopředsedy Nejvyššího soudu ČR Romana Fialy dnes nikdo není připraven na právní, politické, ekonomické a další konsekvence důsledků britského referenda. A varuje před tím, aby Evropa ještě hlouběji neskrývala hlavu v písku. Vážným právním problémem je i precedens, když nedávno jeden ze západoevropských států přiznal sociální dávky třem manželkám jednoho migranta – podle Fialy tím byl popřen jeden z nejzákladnějších pilířů státu, kterým je státní suverenita, a na území státu přestalo platit jen jedno právo.  

Nejlepší judikát za dva roky: Podání lživého insolvenčního návrhu je těžká újma a trestný čin

Podání návrhu na insolvenci bez jakéhokoli opodstatněni, na základě nepravdivých údajů a za účelem způsobit druhému ztrátu dobrého jména u zákazníků a obchodních partnerů a zostudit a ohrozit jeho jméno i konkurence schopnost je trestný čin vydírání a pomluvy. Na soudní rozhodnutí o zjevné neopodstatněnosti návrhu se pachatel nemůže spoléhat. Za tento závěr byl oceněn senát číslo 8 trestního kolegia Nejvyššího soudu. Spolu s předsedkyní senátu JUDr. Miladou Šámalovou ocenění získali JUDr. Věra Kůrková a JUDr. Jan Bláha. 

Nesvlékejte nás u vstupů do soudních budov, žádají advokáti justiční stráž

Advokáti si stěžují na dvojí metr u soudů. Vadí jim údajná šikana ze strany justiční stráže. Zatímco oni musí u vchodu sundavat opasky, boty či spony do vlasů, státní zástupce nedůstojná bezpečnostní kontrola často úplně mine. Advokátní komora za poslední půlrok zaznamenala desítky stížností na bezpečnostní kontroly a věc už řešil Nejvyšší soud i ministerstvo spravedlnosti. 

Plánovaná reforma justice

Zelenou knihu justice“ jako alternativu k Bílé knize, kterou vytváří Ministerstvo spravedlnosti, prezentoval v neděli 26. 6. 2016 předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v rozhovoru pro pořad Týden v justici na ČT 24. První dvě kapitoly se věnují tématům reformy tzv. soudní mapy a vzniku Nejvyšší rady soudnictví, která by pro jednotlivé soudy představovala nezávislý orgán rozhodující v otázkách správy, rozpočtu nebo také jmenování a odvolávání soudců. Další kapitoly Zelené knihy postupně teprve vznikají. 

Zpřísnění trestní odpovědnosti dětí nepotřebujeme

„V určitém rozsahu delikventní činnost dětí existuje, ale v uplynulých deseti letech měla sestupnou tendenci. Hrozbu pro společnost spočívající v ,narůstající brutalitě‘ jsem neviděl doloženou na konkrétních číslech. Zavírat 14leté či 13leté děti do vězení není správné,“ říká v rozhovoru profesor Pavel Šámal, autor trestního zákoníku. Profesor Pavel Šámal v rozhovoru mimo jiné říká: „Jakmile zejména mladý člověk pociťuje, že mu společnost křivdí, nebo mu ukládá něco, co by neměla, zpravidla se u něho nastartuje právě to, co nechceme. Objevuje se syndrom křivdy a na ten často navazuje protispolečenská činnost.“ 

V přebujelé justici už není místo pro spravedlnost

Právní forma vítězí nad obsahem a evropský i český právní systém získal vinou stovek zákonů a vyhlášek i přemíry rozmanitých opravných prostředků sebezničující podobu. Zákony už ani neslouží veřejnosti, ale především k prezentaci jednotlivých politiků. To je ve stručnosti názor uznávaného právního teoretika a místopředsedy Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Romana Fialy. Ten před slepou uličkou evropského právního státu minulý týden varoval i na parlamentním semináři. 

ČSSD vs. Altner: odklad vykonatelnosti aplikuje Nejvyšší soud i v jiných případech

Odklad vykonatelnosti, o kterém Nejvyšší soud rozhodl ve sporu mezi ČSSD a bývalým advokátem Zdeňkem Altnerem, aplikoval od roku 2013 také v desítkách dalších případů. Celkem soud od 1. ledna 2013 do poloviny letošního června odložil vykonatelnost v 56 případech, ve 24 dalších kauzách odložil právní moc předchozího rozhodnutí odvolacího soudu. Obě možnosti dává NS občanský soudní řád, a to jak na návrh účastníka sporu, který podává dovolání, tak případně z vlastní iniciativy.  

Soudce: Zrušme společné jmění manželů

Vleklým rozvodovým sporům o majetek, do kterých bývají zatahovány i děti, by šlo relativně snadno předcházet. Myslí si to místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. Domnívá se, že zákonodárci by měli už konečně začít debatovat o zrušení společného jmění manželů jako automatické povinnosti. Podle místopředsedy Nejvyššího soudu by to měla být jen možnost volby. „Ekonomické dopady manželství jsou jedním z důvodů, proč lidé do manželství až tak rychle nevstupují. Proč to neudělat tak, že společné jmění manželů by vzniklo, jen pokud to manželé budou chtít?“ uvažuje Roman Fiala.  

Ne bis in idem

Zákaz dvojího stíhání za stejný skutek patří k základním kamenům práva na spravedlivý proces. České ústavní právo tradičně traktovalo, že se uplatní jen v trestním právu a souběh se správní sankcí s tím není v rozporu. Situaci ale zkomplikoval Evropský soud pro lidská práva, který v rozsudku Lucky Dev proti Švédsku řekl, že uložení daňového penále spadá pod „trestní obvinění“. I přesto, že systematicky jde o součást finančního práva. O rok později věc doputovala k Nejvyššímu správnímu soudu, který v průlomovém rozhodnutí řekl, že daňové penále má povahu trestu, a uplatní se na něj tedy zákaz dvojího trestání. „Horký brambor“ teď přistál na stole trestního kolegia Nejvyššího soudu. 

Kurz právní sebeobrany LN vyšel knižně. Pokřtil ho místopředseda Nejvyššího soudu

Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala pokřtil novou knihu redaktorů LN Jana Januše a Kristiána Léka Kurz právní sebeobrany. Kniha nabízí ve 30 lekcích právní vodítka ke každodenním situacím a rozebírá jejich možná řešení. Pomůže tak například při řešení dopravních přestupků a nehod, vztahů s­ domácími, nájemníky i se sousedy. Poradí také jak na stavební úřad, chybující lékaře a lékárníky nebo špatně pracující řemeslníky. Rovněž se z ní dozvíte, jak se bránit průzkumům i zlodějům.