Nejvyšší soud podržel kraje proti církvi

Zpravodajský server www.novinky.cz informoval veřejnost o rozhodnutí Nejvyššího soudu, týkajícího se církevních restitucí ve věci areálu bývalého kapucínského kláštera v Opočně na Rychnovsku. Server www.novinky.cz uvedl, že kraje, v tomto případě Krajský úřad Královehradeckého kraje, získaly proti snahám církví vysoudit v rámci restitucí jejich majetek účinnou zbraň a výrok Nejvyššího soudu ovlivní desítky dalších žalob, které církve vedou s ostatními krajskými úřady. Nejvyšší soud vydal v této věci tiskovou zprávu a dříve, než je obvyklé, zveřejnil text celého rozsudku. 

Musíte najít člověka, který novému trestnímu řádu věnuje kus života, vzkázal Šámal politikům na konferenci

O podobě trestního řádu (TŘ) je třeba vést diskuze. Odborná veřejnost musí být na novou normu připravena, řekli zástupci Ministerstva spravedlnosti na konferenci „Nový trestní řád očima odborné veřejnosti“. Proti nim se ale postavil například předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, který připomněl, že o novém trestním řádu se mluví již 25 let. „Diskuze podle mého názoru trvají až moc dlouho,“ řekl Šámal, který donedávna vedl Velkou komisi pro vytvoření TŘ. 

Nejvyšší soud sepsal Zelenou knihu justice: Soudcovská rada nemůže být pouze poradním orgánem

Nejvyšší soud odeslal na Ministerstvo spravedlnosti „Zelenou knihu justice“. Jedná se o třicetistránkový dokument, který vznikl v souvislosti s probíhajícími plány na reformu justice v České republice. Materiál uvádí, jakým způsobem by mohlo podle Nejvyššího soudu dojít ke zkvalitnění fungování justice. Oproti „Bílé knize justice“, kterou sestavuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán, se „Zelená kniha“ vymezuje v tom smyslu, že nelze přijmout tezi, že by Nejvyšší rada soudnictví měla plnit pouze funkci poradního orgánu ministerstva. 

Porota nebo přísedící? Případná změna musí vyhovovat především samotným soudům, upozorňuje Šámal

O změně získávání přísedících k soudům uvažuje ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Rozboru této problematiky se věnuje v další kapitole Bílé knihy justice. Jednou z variant, kterou nastiňuje, je možnost převzít anglosaský model, tedy že být přísedícím v rámci poroty je občanskou povinností. „Musíme si uvědomit, že některá složitá jednání, zvláště trestní, trvají řadu dní. Po tu dobu musí být na každé takové jednání přísedící či členové poroty uvolněni z práce. Provádět v tomto směru změny s sebou přinese jednoznačně požadavky na mnohé legislativní úpravy,“ řekl k problematice České justici předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal s tím, že tradičně bližší nám je systém přísedících. 

Na advokáta, který chtěl pronést na soud dýku, čeká kárné řízení

Advokáta, který zalhal při vstupu do budovy Okresního soudu v Břeclavi, že nemá u sebe zbraň, čeká kárné řízení. České justici to potvrdila mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. O excesu informoval vedení Komory předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. ČAK se na něj obrátila, aby se zasadil v rámci soudní soustavy o důstojné prohlídky advokátů. Předseda NS je přesvědčen, že důkladná kontrola osob včetně advokátů vstupujících do soudních budov je nezbytná k zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu soudních jednání, ale i přes tento incident nadále zastává názor, že kontrola musí zohledňovat důstojnost kontrolované osoby. 

Změna soudního systému v ČR

Ve víkendovém pořadu České televize Týden v justici zazněly aktuální názory na reorganizaci soudní soustavy. Místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala a předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa se vyjádřili například k problematice plánovaného rušení okresních soudů, vzniku nových krajských soudů nebo dočasnému přidělování soudců. Česká televize rovněž citovala veřejnosti již známé názory, které prezentuje předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. 

Vězení od třinácti let je nesmysl. Děti se začnou chovat protispolečensky.

Zpřísnění trestní odpovědnosti dětí nepotřebujeme, říká v rozhovoru pro rubriku Právo a justice Lidových novin profesor Pavel Šámal, autor trestního zákoníku a od loňska předseda Nejvyššího soudu. Vrchol české justice už hledá i rozumný výklad nového občanského zákoníku. Rozhovor s profesorem Pavlem Šámalem je v Lidových novinách rozdělen na dvě části. Kromě tématu snižování hranice trestní odpovědnosti dětí odpovídal předseda Nejvyššího soudu také na další aktuální otázky, které nyní musí česká justice řešit. 

Nejvyšší soud je zahlcen prací, některá řízení se táhnou roky

Nejvyšší soud nedávno zveřejnil výroční zprávu o své činnosti v letech 2014 – 2015, z níž je patrné, že se nedaří zásadně snížit zůstatek napadených věci z předchozích let. Pro Nejvyšší soud je dovolací agenda klíčová, ale mimo ni zahrnuje rozhodovací činnost Nejvyššího soudu také spory o příslušnost mezi soudy, vyřizování návrhů na odnětí a přikázání věci, námitek podjatosti proti soudcům vrchních soudů, návrhů na určení lhůty k provedení procesního úkonu, nebo návrhů na uznání cizích pravomocných rozhodnutí. 

Místopředseda NS Roman Fiala: Okresní soudy jsou základnou justice

Právo je čím dál složitější a specializace uvnitř soudního systému je stále zřetelnější nezbytností. V rozhovoru pro Českou justici to řekl místopředseda Nejvyššího soudu a respektovaný odborník v oblasti občanského práva JUDr. Roman Fiala. Právo vnitrostátní i evropské je podle něj dnes tak složité, že už není možná jeho univerzální detailní znalost. "Tak, jako se nedivíme, že lékaři se specializují na jednotlivé obory, a asi by nás upřímně vyděsilo, kdyby nám dnes chtěl operovat žlučník tentýž lékař, který nám včera trhal zuby, musíme přijmout nezbytnost specializace soudních agend," říká místopředseda Nejvyššího soudu. 

Soudci se zlobí. Pelikán je vyšachoval z připomínkového řízení k Lex OKD

Ministerstvo spravedlnosti neoslovilo Soudcovskou unii ani soudce v rámci připomínkového řízení k novele insolvenčního zákona. Ministerstvo uvedlo, že tak učinilo z důvodu urgentní a citlivé situace. S tímto vysvětlením ale nesouhlasí prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová, která k tomu uvedla, že zástupci soudnictví jsou schopni reagovat rychle a Soudcovská unie by měla být u všech zákonů, které se dotýkají organizace soudů, postavení soudců a výkonu státní správy soudů podle § 175 zákona o soudech a soudcích.