„Civilní proces musí být jednoduchý, logický a pevný jako gotická klenba“

JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu a dlouholetý člen redakční rady Ad Notam o získání ocenění Právník roku 2015, motivaci k výběru studia práv, představě výkladu práva a civilního procesu, nebo také o mladé generaci právníků v rozhovoru s prezidentem notářské komory ČR, Mgr. Radimem Neubauerem. 

Pelikán představil novou komisi pro přípravu občanského soudního řádu

Ministerstvo spravedlnosti ustanovilo novou šestičlennou komisi, kterou tvoří akademici a soudci a která má pracovat na návrhu nového občanského soudního řádu a souvisejících právních předpisů. Na první schůzce komise ministr Robert Pelikán zopakoval, že změny v civilním procesním právu budou vycházet z osvědčeného systému, který funguje v Rakousku a rekodifikaci označil za jeden z klíčových úkolů nutných pro zefektivnění soudnictví. 

Překreslete mapu soudů, žádá Rychetský

Šéfové nejdůležitějších českých soudů kritizují současné uspořádání justice a zahajují diskusi o jejím novém rozložení. Podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského spočívá hlavní problém soustavy v její asymetrii. Soudy by totiž mohly být efektivnější. Špičky české justice volají po novém uspořádání soudů. S požadavkem na nové uspořádání českých soudů vystoupil na kongresu také předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Na justici se podle něj navalilo obrovské množství věcí, jež má řešit, a proto musí být soustava efektivní. 

Nejvyšší soud: Generátor rozdělování případů není potřeba, odmítáme ho

Elektronický generátor rozdělování věcí na soudech odmítl v meziresortních připomínkách Nejvyšší soud (NS). Kromě obecně záporného stanoviska apeluje na Ministerstvo spravedlnosti, aby byla v zákoně jasně stanovena výjimka, že NS se nový způsob rozdělování věcí netýká. Změnu Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v rámci rozsáhlejší novelizace občanského soudního řádu. Dosavadní právní úprava podle ministra Roberta Pelikána zcela nevylučuje možnost, že bude dopředu možné odhadnout, který soudce či senát bude řešit následující napadnutou věc, a je zcela nevyhovující. 

Každý nový ministr začíná od nuly. To je problém.

Ministerstvo spravedlnosti podle předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. neustále něco mění a přepisuje, každý nový ministr začíná se změnami ve vězeňství nebo s přípravou důležitých kodexů od začátku. „Už přes dvacet let chybí kontinuita v základních koncepčních otázkách,“ uvedl v rozhovoru pro deník E15 prof. Pavel Šámal. Nápravu má přinést Nejvyšší rada soudnictví. Její vznik však naráží na odpor současného šéfa rezortu Roberta Pelikána (ANO). 

Altner si vyzvedl rozsudek. ČSSD má tři dny na zaplacení, říká právník

Václav veselý, advokát Zdeňka Altnera, v pondělí obdržel rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, rozhodnutí se tak stalo pravomocným a začala běžet třídenní lhůta pro zaplacení dlužné částky, ČSSD by tak měla zaplatit 337 milionů korun bývalému advokátu Zdeňku Altnerovi do čtvrtka.  

Anketa: Co říkáte na návrh přidělovat soudcům případy pomocí elektronického generátoru?

Elektronický generátor přidělování věcí by měl podle Ministerstva spravedlnosti vyloučit z přidělování lidský faktor a zajistit náhodnost výběru soudního oddělení, jemuž věc připadne. Právě to je jedna z věcí, kterou soudci na plánované změně kritizují – počítač nebude schopen vypořádat se s různými nepravidelnostmi. Podle vyjádření soudních funkcionářů pro Českou justici navíc není jasné, proč by se měl zavádět nový systém, když stávající systém funguje prakticky bez problémů. Zástupci justice se nejvíce obávají technického provedení celého systému. 

Nejvyšší soud ČR k osobnímu doručování výpovědi a odmítnutí jejího převzetí zaměstnancem

Webové stránky www.epravo.cz se zaměřily na osobní doručení výpovědi v souvislosti s případem projednávaným Nejvyšším soudem. Jednalo se o případ pod sp. zn. 21 Cdo 2928/2014, ve kterém byla zaměstnanci dána výpověď z pracovního poměru, kterou odmítl zaměstnanec převzít. Takové jednání odůvodnil tím, že se nejprve chtěl seznámit s důvody, které vedly k této výpovědi. Zaměstnanec byl seznámen s důsledky odmítnutí převzetí výpovědi, ačkoliv takové poučení není podmínkou. Doručující zaměstnankyně o odmítnutí učinila písemný záznam ve výpovědi. 

Pelikán navrhuje zavést náhodný generátor přidělování věcí soudcům

Ministerstvo spravedlnosti (MSp) odeslalo do připomínkového řízení poměrně rozsáhlou novelu zákona č. 99/1963 Sb. - občanského soudního řádu a dalších zákonů. Jedná se o zákony č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, zákon č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. 

Korupci v justici majetková přiznání nezabrání, řekli zástupci soudů ve sněmovně

Po zvyšování „lustrace“ zástupců justice je společenská poptávka. Vyplývá to z jednání ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny (ÚPV) ze čtvrtka 17. března. Povinnost pro soudce a státní zástupce podávat majetková přiznání v rámci zákona o střetu zájmů navrhla poslankyně Marie Benešová (ČSSD). Informace o majetku soudců by podle ní měl uchovávat Nejvyšší soud, u státních zástupců by to mělo být Ministerstvo spravedlnosti.