Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal: Nový trestní řád by měl omezit závěrečné řeči i rozšířit pravomoci odvolacích soudů

Stávající trestní řád způsobuje takové komplikace orgánům činným v trestním řízení, že dochází i k nepotrestání některých trestných činů. Uvedl to v pátek na konferenci Karlovarské právnické dny předseda Nejvyššího soudu (NS) Pavel Šámal, který se ve svém vystoupení věnoval příčinám průtahů v trestním řízení. Na straně soudů vidí Šámal příčiny průtahů jak subjektivní, tak objektivní. Mezi hlavní subjektivní příčiny patří podle něj primárně nesoustředěnost a nedostatečná příprava soudce. Rozhodující pro další průběh řízení je činnost předsedy senátu nebo samosoudce ve fázi bezprostředně po podání obžaloby. „Rozhoduje se o tom, zda předseda senátu nenařídí hlavní líčení ve věci, která pro to není ‚zralá‘, zda v hlavním líčení nebude dokazování rozmělněno zbytečným prováděním bezvýznamných důkazů či naopak, zda nezůstanou neprovedeny podstatné důkazy a zda se délka soudního řízení nebude zbytečně protahovat v důsledku odročování hlavního líčení z důvodů, které bylo možné předvídat a kterým bylo možno předejít při náležité přípravě předsedy senátu“, popisuje v článku České justice Pavel Šámal, podle něhož se nekritický vztah k obžalobě předsedovi senátu zpravidla vymstí. 

Nejvyšší soud chce zavést speciální kárné soudy a povinnost soudců v nich zasedat

Zřízení dvou speciálních kárných soudů, zavést povinnost soudců zasedat v kárných senátech či zachování objektivní tříleté lhůty bez výjimky, to jsou některé z bodů, které ve svých připomínkách k novele zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a exekutorů navrhl Nejvyšší soud (NS). Ten ve svých připomínkách k novele, který poslal do připomínkového řízení ještě ministr Jan Kněžínek, upozorňuje také na možnou zneužitelnost některých změn. Celý článek České justice si můžete přečíst zde. 

Před 50 lety chtěl převézt dceru na Západ, podle Nejvyššího soudu to nebyl trestný čin

Nejvyšší soud (NS) ve středu vyhověl stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (ANO) ve prospěch muže, který se před téměř půl stoletím pokusil přes Československo převézt do Západního Berlína svoji dceru. Komunistická justice otce i jeho dceru potrestala za padělání dokladů a vniknutí na území republiky osmi a šesti měsíci vězení. Celý článek deníku Právo naleznete zde. 

Justice má své problémy. Ale slova o politických objednávkách nám strašně škodí, říká předseda Nejvyššího soudu

Justici poškozují obecná vyjádření politiků, že se v Česku dá objednat trestní stíhání, aniž by předložili konkrétní důkazy, říká ve Výzvě předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. „Pokud se vrcholný politik vyjádří tak, že se u nás dá objednat trestní stíhání, tak musí uvést konkrétní případy, ve kterých se to stalo. Jinak je to generalizující závěr, který není podložený konkrétními zkušenostmi, a to justici strašně škodí,“ komentuje Pavel Šámal případy, kdy někteří politici mluvili o politických objednávkách trestního stíhání. Například to byl premiér Andrej Babiš, kdo prohlásil, že kauza Čapí hnízdo, v níž je trestně stíhaný, je vyvolaná politickou objednávkou jeho konkurentů. 

Mladé legislativce musí vést zkušení kolegové. Jen tak mohou uspět

JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., patří k výrazným osobnostem jak české akademie, tak soudnictví. Čím dál více se přitom profiluje i v oblasti legislativy. Od loňska vede pracovní komisi pro nový trestní řád. A podílí se i na dalších zákonech. Uznávaný expert na trestní právo a stále ještě „nováček“ mezi soudci Nejvyššího soudu Jiří Říha se nedávno dočkal významného povýšení. Po Dagmar Císařové se stal předsedou tzv. malé komise ministerstva spravedlnosti pro nový trestní řád. V té zasedají ty největší autority českého trestního práva jako Pavel Šámal, František Púry, Lenka Bradáčová, Tomáš Sokol, Tomáš Gřivna nebo samotná Dagmar Císařová. „V komisi jsou paritně zastoupeny všechny hlavní profesní skupiny, které participují na trestním řízení, tedy v zásadě je stejný poměr advokátů, státních zástupců a soudců, jakož i akademiků,“ popisuje na začátek rozhovoru Říha ve své kanceláři na pražské právnické fakultě, kde je odborným asistentem na katedře trestního práva. 

Občanský zákoník psal Karel Eliáš, vykládat ho bude Jan Eliáš. Spiknutí to není, směje se

Vypadá to jako spiknutí Eliášů, žertuje nový předseda civilního kolegia Nejvyššího soudu Jan Eliáš. Naráží na to, že nový občanský zákoník, do jehož výkladu teď bude ještě silněji promlouvat, napsal profesor Karel Eliáš. Jde ale jen o shodu jmen. Jan Eliáš teď v rozhovoru pro INFO.CZ popisuje svůj postoj k novému soukromému právu i zamýšleným změnám civilního procesu, stejně jako své záměry ve vedení kolegia. 

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.: Zákony jsou džungle, nikdo je nezná všechny. Je to kritické

Nejvyšší soud loni výrazně zrychlil, podařilo se mu vyřešit nezvykle vysoké množství nedodělků a během čtyř let by tak mohl zkrátit délku řízení skoro na polovinu. Odehrává se na něm přitom generační obměna. Loni skončilo osm soudců, noví ale přicházejí a podle předsedy soudu Pavla Šámala by už letos měla být personální situace lepší než dříve. Profesor Šámal ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ mluví rovněž o legislativní džungli, nesmyslném množství novel a navrhuje řešení – vytvoření úřadu pro legislativu. Ten by byl nadřízený všem ministerstvům a posuzoval by, zda je navrhovaný zákon skutečně nutný. 

Jan Eliáš: Funkce je pro mě spíš odpovědností než výzvou, soudcovský absťák zatím nemám

Nejvyšší soud ČR představil v tomto týdnu oficiálně nového předsedu Občanskoprávního a obchodního kolegia (civilního kolegia) JUDr. Jana Eliáše, Ph.D.. V první polovině prosince jej vybral předseda soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., ze tří kandidátů, navržených dosavadním šéfem kolegia JUDr. Vladimírem Kůrkou (ten po dosažení věku 70 let skončil k 31. 12. 2018 nejen jako předseda kolegia, ale i jako soudce). JUDr. Jan Eliáš, Ph.D. (*1965) je soudcem Nejvyššího soudu od roku 2006. Od roku 1995 byl soudcem Obvodního soudu pro Prahu 4, poté od roku 2000 soudcem Městského soudu v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1991. 

Analýza: Jak u Nejvyššího soudu rozhodoval nový předseda civilního kolegia JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.?

Civilnímu kolegiu Nejvyššího soudu od začátku roku na příštích pět let předsedá Jan Eliáš. Česká justice proto přináší analýzu jeho třináctileté rozhodovací praxe u tohoto soudu. Jan Eliáš pracuje na Nejvyšším soudě od roku 2006. Svůj čtrnáctý rok u něj letos započal ve významné funkci: stal se předsedou civilního kolegia, tedy šéfem všech sedmačtyřiceti soudců, kteří u nejvyšší instance řeší civilní případy. A není jich málo, Nejvyšší soud loni v civilních věcech obdržel 5 127 dovolání. V posledních třech letech byl předsedou civilního kolegia bývalý ústavní soudce Vladimír Kůrka. Zpátky na Nejvyšší soud se vrátil poté, co mu v roce 2015 uplynul desetiletý mandát ústavního soudce. Protože ale loni dosáhl věku sedmdesáti let, s nímž zákon o soudech a soudcích spojuje zánik soudcovské funkce, musel předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal vybrat Kůrkova nástupce. 

Profesorka Dagmar Císařová již nevede komisi pro trestní řád, nahradil ji soudce Nejvyššího soudu JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.

Výrazných změn doznala v novém roce komise pro rekodifikaci trestního práva procesního. Už ji nevede profesorka Dagmar Císařová z pražské právnické fakulty. „Vedením této komise byl nově pověřen JUDr. Jiří Říha, Ph.D., který je jedním z předních akademiků působících na katedře trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň působí i jako soudce na Nejvyšším soudu,“ sdělil České justici mluvčí resortu Vladimír Řepka.