Za hrubý faul při sportu můžete jít i do vězení

Soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje sportovnímu právu a loni napsal knihu o odpovědnosti za sportovní úrazy, poskytl rozhovor pro Lidové noviny. V rozhovoru se můžete dozvědět, kterému sportu se Michal Králík věnuje, jak se dostal ke sportovnímu právu, nebo kolik sporů týkajících se sportu řeší české soudy. „Také vcelku běžný úraz ve fotbale nebo na sjezdovce může vyústit v trestní postih,“ varuje Králík. Úkolem soudů má být podle něj zejména zajištění ochrany práv sportovců. 

Nezkrácená verze rozhovoru předsedy Nejvyššího soudu pro deník PRÁVO

Deník PRÁVO dne 11. 4. 2017 publikoval rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D., nazvaný „S Pelikánem nepeču, kdo bude soudcem Nejvyššího soudu“. Vzhledem k tomu, že došlo při závěrečném redakčním krácení textu k jistým zkreslením, Nejvyšší soud se rozhodl zveřejnit celý původní autorizovaný rozhovor předsedy Pavla Šámala s redaktorem PRÁVA Jindřichem Ginterem na svých webových stránkách. 

Fiala: Známe svá práva, ale co povinnosti?

Poslanci a soudci začínají diskutovat o Ústavě ČR. Polemiky odstartoval loni prorektor Univerzity Karlovy Aleš Gerloch, když vyslovil myšlenku, že do Ústavy ČR by se měla vložit věta, že „ČR je vlastí příslušníků českého národa a příslušníků národnostních menšin a entit, které jsou s ním spjaty“. Není to jediný návrh, kam ústavu posunout. Pro radikální posunutí diskusí o ní je i místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, který poskytl rozhovor deníku Právo. 

Dvojí právo ohrožuje naši civilizaci

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala se v rozhovoru pro týdeník Ekonom vyjádřil ke stabilitě evropského práva a reformě právního systému v souvislosti s migrační vlnou. V moderním státě platí zásada, že na všechny lidi na jeho území se vztahuje jedno právo. A ta se nyní, s ohledem na miliony muslimů a uprchlíků, začíná v Evropě prolamovat. „My právníci o tom zatím málo přemýšlíme a málo na to reagujeme“. Navíc se evropské právní zvyklosti založené na jednotných pravidlech pro všechny s růstem vlivu muslimské populace a přílivem uprchlíků dostávají pod tlak, protože odlišná kultura přináší své vlastní normy a zvyklosti. Avšak starý kontinent, stojící na křesťanských a antických základech, nemá kam ustupovat, říká místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala. 

Věznice plní nevykonané podmínky

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v rozhovoru pro Lidové noviny odpovídal na otázky týkající se udělování alternativních trestů, které by mohly být řešením přeplněných věznic v České republice. Pavel Šámal v rozhovoru poukazuje na snižování počtu udělených nepodmíněných trestů odnětí svobody, avšak neklesající počet vězňů, jako následek nadužívání podmíněného trestu odnětí svobody. Jaký je pohled předsedy Nejvyššího soudu na udělování peněžitých trestů, domácího vězení a krátkodobé odnětí svobody, se dočtete zde. 

Lidé přestávají právu věřit

U příležitosti aktuálních změn nového občanského zákoníku požádal elektronický časopis Bankovnictví o rozhovor místopředsedu Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialu. Místopředseda Nejvyššího soudu se v rozhovoru vrací k důležitému rozhodnutí o formě plných mocí a rozebírá i další pravidla občanského zákoníku, která mohou mít dopad na banky a finanční sektor. Například jde i o pravidla spojená s dědictvím nebo se vznikem společného jmění manželů. 

Nejde jen o zřícenou střechu

V Lidových novinách byla uveřejněna glosa JUDr. Romana Fialy, místopředsedy Nejvyššího soudu, ve které se vyjadřuje ke stále častějšímu využívání znaleckých posudků, jako důkazního materiálu, namísto využití znalostí, zkušeností a uvážlivosti soudců, kteří věc rozhodují. V některých případech jsou znalecké posudky vyžadovány zcela zbytečně, nebo mohou soudnímu řízení spíše uškodit.  

Prezident ve středu jmenuje nové soudce. Drápala povýší na předsedu KS v Praze

Prezident Miloš Zeman jmenuje ve středu ve 14.00 hodin na Pražském hradě nového předsedu Krajského soudu v Praze. Stane se jím soudce Nejvyššího soudu Ljubomír Drápal. Výběrová komise a následně ministr Robert Pelikán označili Ljubomíra Drápala za nejvhodnějšího nástupce kvůli jeho zkušenostem z praxe i řídícím schopnostem. U Krajského soudu v Praze už Drápal v minulosti pracoval, a to v 80. a na začátku 90. let. Ljubomír Drápal v rozhovoru pro Českou justici uvedl, že na Krajském soudu v Praze podle něj nejsou v současné době takové problémy, které by bylo nutné řešit ihned a radikálním způsobem. 

Soudce Pavel Šámal: Rád hloubám o kráse ve výtvarném umění

Magazín Ego, příloha Hospodářských novin, zveřejnil rozhovor s předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D. Otázky, na které prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. odpovídal, byly zaměřeny na knihy a oblíbené spisovatele. Jaké knihy předseda Nejvyššího soudu četl v dětství a které knihy by si ještě rád v životě přečetl, se můžete dozvědět právě v tomto rozhovoru. 

KVALITNÍ JUDIKÁTY HRAJÍ V EVROPĚ STÁLE VÝZNAMNĚJŠÍ ROLI

Hospodářské noviny uveřejnily komentář prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., předsedy Nejvyššího soudu, ve kterém se vyjadřuje k exponenciálně se rozšiřujícímu počtu případů, které soudy posuzují. Vydaná rozhodnutí mají sloužit k rozpoznání toho, co je dobré, co je špatné, jaké je nejlepší řešení konkrétního sporu i nesporné věci, a jak to špatné má být spravedlivě potrestáno. Namísto nově vydávaných legislativních norem, by se kvalitní judikáty mohly pro veřejnost stát rychlejším a efektivnějším způsobem, jak se orientovat v dnešním složitém světě.