Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 129/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“) Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 20. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 129/2019, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 130/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti T. Č., nar. XY, trvale bytem XY, s adresou pro doručování XY, a adresou pro doručování datových zpráv XY (dále jen „žadatelka“) 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 128/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N., nar. XY, trvale bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 16. 8. 2019, sp. zn. Zin 128/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 127/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 14. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 127/2019, prostřednictvím které žádáte „o poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí zdejšího soudu vydaného pod sp. zn. 22 Cdo 4161/2018 dne 26.6.2019.“ Povinný subjekt Vám tímto požadované rozhodnutí zasílá 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 126/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. F., nar. XY, s adresou pro doručování datových zpráv XY (dále jen „žadatelka“), ze dne 12. 8. 2019, sp. zn. Zin 126/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 125/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 9. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 125/2019, v následujícím znění: „chtěl bych se zeptat, zda jde nějakým způsobem naráz získat všechna anonymizovaná rozhodnutí/rozsudky, například v jednom souboru najednou, která jsou uvedená/přístupná 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 124/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 124/2019 v následujícím znění: „Předmět: žádost o informace v souladu se zák.,č.106/1999 Sb. výhradně k rukám: předseda soudu Pavel Šámal Nejvyšší soud ČR Jaká opatření učinil předseda soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 123/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 123/2019, v následujícím znění: „Dobrý den, žádám Vás podle Zákona o svobodném přístupu k informacím o seznam všech soudních řízení vedených u Vašeho soudu k mojí osobě, a to jak věcí skončených 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 122/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 122/2019, prostřednictvím které žádáte „o zaslání anonymizované verze rozsudku vydaného nadepsaným soudem dne 26. června 2019, ve věci sp. zn. 22 Cdo 4161/2018, případně o potvrzení, že toto rozhodnutí bylo uveřejněno 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 121/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 121/2019, prostřednictvím které žádáte „o poskytnutí následujících informací za období roku 2018 (tj. s datem rozhodnutí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018):