Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 120/2019

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 8. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 120/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 119/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti V. M., nar. XY, trvale bytem XY, s adresou pro doručování XY (dále jen „žadatelka“), ze dne 31. 7. 2019, sp. zn. Zin 119/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 117/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 26. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 117/2019, v následujícím znění: „1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen INFZ) požaduje přímé poskytnutí následujících informací ve smyslu § 6/2 INFZ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 108/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 16. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 108/2019, prostřednictvím které žádáte sdělení „kolik stížností a kontrol spisů v trestní agendě jste projednal (pozn. předseda Nejvyššího soudu) za rok 2016, 2017, 2018, a kolik podnětů jste vyhodnotil 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 102/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 8. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace, sp. zn. Zin 102/2019, v následujícím znění: „Vážená paní, vážený pane, ráda bych pro účel vědeckého výzkumu v rámci projektu EUTHORITY zažádala o informace dle zákona 106/1999 Sb. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 116/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 16. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 116/2019, prostřednictvím které žádáte poskytnutí následujících anonymizovaných kopií rozhodnutí Nejvyššího soudu: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 114/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 23. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 114/2019, prostřednictvím které žádáte „o zaslání PDF kopie rozsudku Vašeho soudu ze 15. května 1996, sp. zn. 3 Cdon 370/96, dle Vašeho uvážení případně v anonymizované formě. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 17. 7. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 110/2019, prostřednictvím které žádáte: „1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen INFZ) požaduje přímé poskytnutí následujících informací ve smyslu § 6/2 INFZ: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 107/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 13. 7. 2019 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 107/2019, ve které požadujete poskytnutí (anonymizovaného) rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 33 Cdo 3316/2017. Podle § 6 odst. 1 informačního zákona 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 106/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. C., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 7. 2019, sp. zn. Zin 106/2019, takto: