Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 63/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 63/2019, prostřednictvím které žádáte: „o poskytnutí informace – jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 62/2019

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 5. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 62/2019 v následujícím znění: „Podle ust. § 39 odst. 2 a 3 trestního řádu pro účely ustanovení obhájce soud vede abecedně uspořádaný pořadník advokátů 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 60/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 25. 4. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 60/2019, prostřednictvím které žádáte: „1) ve věci povinného sp. zn. 7 TDO 395/2019 /…/ sdělení kolikrát od dne 11. 4. 2017 včetně (viz č. l. 2380) žádal žadatel o nahlédnutí do spisu? 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 61/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti D. D., nar. XY, bydliště XY (dále jen „žadatel“), ze dne 29. 4. 2019, doplněné podáním ze dne 1. 5. 2019, sp. zn. Zin 61/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 58/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti M. P., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatelka“), ze dne 8. 4. 2019, sp. zn. Zin 58/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 57/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 8. 4. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 57/2019. V žádosti požadujete poskytnutí: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 56/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti J. F., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 4. 2019, sp. zn. Zin 56/2019, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 55/2019

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 6. 4. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 55/2019. V žádosti požadujete následující: Sdělte všechny sp. zn. a jednotlivé soudce Nejvyššího soudu, kteří projednávali a rozhodovali o dovoláních a návrzích na delegaci věci (odnětí a přikázání věci), 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 40/2019

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 7. 3. 2019 Vaši žádost sp. zn. Zin 40/2019 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 42/2019

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti Z. V., nar. XY, bytem XY (dále jen „žadatelka“), ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. Zin 42/2019, takto: