Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 126/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 2. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 126/2018, ve které požadujete poskytnutí: “datasety všech dostupných anonymizovaných rozhodnutí Nejvyššího soudu (k datu žádosti)“  

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 128/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 3. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 128/2018, v následujícím znění: „…dovoluji si tímto požádat o poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vydaného v řízení sp. zn. 28 Cdo 5041/2017. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 129/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 129/2018, v následujícím znění: „Dobrý den, na základě zákona 106/1999 Sb. prosím o anonymizovanou kopii konečného rozsudku NS v případě tragické nehody pana M. L. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 130/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 4. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 130/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnutí: „zaslání vyjádření, které byly poskytnuty jako podklady pro stanovisko sp.zn. Tpjn 305/2010 (Sb. R 51/2011 tr.). 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 131/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 informačního zákona obdržel dne 5. 10. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 131/2018, v následujícím znění: „Podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné pod č. 88 v časopise Soudní judikatura, ročník 1997.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 132/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 9. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 132/2018, v následujícím znění: 1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 133/2018

Vážená paní, Nejvyšší soud obdržel dne 15. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 133/2018, v následujícím znění: „Žiadam anonymizované rozhodnutie 11Tdo/1311/2004, nakoľko na vašej internetovej stránke nieje úplne.“ 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 134/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti IAFS S.A, reg. č. B 99475, se sídlem 76, route de Thionville, L-2610, Luxembourg, Velkovévodství lucemburské, právně zastoupené JUDr. Jaroslavem Radilem, advokátem, se sídlem Ovenecká 78/33, Bubeneč, 170 00 Praha 7 (dále jen „žadatelka“), ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. Zin 134/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 136/2018

ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“), rozhodl o žádosti P. N. (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 10. 2018, sp. zn. Zin 136/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 137/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 24. 10. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 137/2018, v následujícím znění: „1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. požaduje poskytnutí následujících informací: