Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 25/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 25/2018, ve které požadujete sdělení „zda bylo k vašemu soudu podáno dovolání proti rozsudku č. j. 84 Co 161/2017-458 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 24/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 24/2018, ve které požadujete „poskytnutí všech anonymizovaných soudních rozhodnutí vedených u Vašeho soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 22/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti S. K. (dále jen „žadatel“), ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. Zin 22/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 21/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 12. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 21/2018, ve které požadujete „statistiky rychlosti vyřízení v agendě dovolání proti pravomocným rozhodnutím 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 23/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti P. V. (dále jen „žadatel“), ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. Zin 23/2018, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 18/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 7. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 18/2018, ve které požadujete sdělení „jakou práci pro Nejvyšší soud odvádí P. L., tedy konkrétně jaký zde má P. L. úvazek 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 17/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 2. 2018 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 17/2018, ve které jste požadoval sdělení „kolik věcí skončil v období od října do prosince 2017 každý ze soudců 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 32/2018

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti K. B. (dále jen „žadatelka“), ze dne 23. 2. 2018, sp. zn. Zin 32/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 20/2018

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 10. 2. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 20/2018. Konkrétně žádáte poskytnutí anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2016, vydané ve věci sp. zn. 5 Tdo 1464/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 16/2018

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 1. 2. 2018 Vaši žádost sp. zn. Zin 16/2018, prostřednictvím které žádáte poskytnout seznam „jmen advokátů, kteří zastupovali účastníky v jednotlivých řízeních o dovoláních zapsaných do rejstříků Tdo, Cdo, Icdo nebo NSČR a ukončených v období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017, a to ideálně ve formátu spisová značka / datum podání / datum rozhodnutí / způsob vyřízení věci / jméno a příjmení advokáta.“