Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti L. C., (dále jen „žadatel“), ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. Zin 152/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 150/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti R. Ž., (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 12. 2017, sp. zn. Zin 150/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 148/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti T. H., (dále jen „žadatelka“), ze dne 6. 12. 2017, sp. zn. Zin 148/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 147/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 5. 12. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 147/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout anonymizovanou kopii rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 146/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 12. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 146/2017, prostřednictvím které žádáte poskytnout informaci: „ode kdy do kdy a na základě čeho působila u Vašeho soudu M. Š. (dříve M. S.), na jaké pozici, v jakém senátu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 141/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. S., (dále jako „žadatelka“), ze dne 24. 11. 2017, sp. zn. Zin 141/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 144/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 144/2017, ve které požadujete poskytnutí „celého rozhodnutí Vašeho soudu 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 142/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 24. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 142/2017, ve které požadujete jako účastník civilního řízení u soudů nižších stupňů informaci, 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 140/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace sp. zn. Zin 140/2017 ve které požadujete v bodě 2 sdělení „...zdali, a pokud ano pak pod jakým označením 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 139/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 11. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 139/2017 tohoto znění: „1. Žadatel dle zákona o svobodném přístupu k informacím