Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 53/2017

Vážení, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 53/2017, prostřednictvím které žádáte o informace, kdy nabylo právní moci rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2015 sp. zn. 21 Cdo 4123/2013 a kdy bylo toto rozhodnutí publikováno na webových stránkách 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 52/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 3. 5. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 52/2017, prostřednictvím které žádáte o následující informace z období let 2010 – 2016: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 50/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana V. D. (dále také jako „žadatel“), ze dne 30. 4. 2017, sp. zn. Zin 50/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 41/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 14. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 41/2017, prostřednictvím které žádáte „… zpřístupnit informaci, jestli bylo proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 1. 2017, č. j. 16 Cmo 23/2016-1175, podáno dovolání 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 51/2017

Vážený pane, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 51/2017, která obsahovala tyto konkrétní body: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 49/2017

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 49/2017, prostřednictvím které se domáháte informace, zda proti 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 47/2017

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 25. 4. 2017 Vaši žádost sp. zn. Zin 47/2017, prostřednictvím které žádáte „… o sdělení, na základě čeho došlo ke změně kategorie rozhodnutí u rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5754/2015 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 46/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Ing. J. N., (dále také jako „žadatel“), ze dne 21. 4. 2017, sp. zn. Zin 46/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 45/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti DATOS – data o spravedlnosti, z. s., se sídlem Fleischnerova 20, 635 00 Brno, IČ 05003997 (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 4. 2017, sp. zn. Zin 45/2017, o poskytnutí informace ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 43/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti Ing. et Ing. L. K., (dále také jako „žadatel“), ze dne 21. 4. 2017, sp. zn. Zin 43/2017, takto: