Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 22/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. F. Š., (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. Zin 22/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 21/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti D. S., (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. Zin 21/2017 takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 20/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana D. S., (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. Zin 20/2017 takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 19/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti P. S. (dále jen „žadatel“), ze dne 17. 2. 2017, o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tdo 530/2002, sp. zn. 9 Tz 30/62 a sp. zn. 8 Tdo 1069/2006 takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 13/2017

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 1. 2017 Vaši žádost, evidovanou pod sp. zn. Zin 13/2017. Prostřednictvím této žádosti se domáháte „zaslání 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2017

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud obdržel dne 26. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, evidovanou pod sp. zn. Zin 11/2017. V žádosti se domáháte poskytnutí jména a kontaktních údajů advokátky 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 8/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti advokáta JUDr. I. V. (dále také jako „žadatel“), ze dne 20. 1. 2016, sp. zn. Zin 8/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 7/2017

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana T. K. (dále také jako „žadatel“), ze dne 17. 1. 2017, sp. zn. Zin 7/2017, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2017

Vážený pane inženýre, Nejvyšší soud obdržel dne 11. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, evidovanou pod sp. zn. Zin 4/2017. V žádosti jste se domáhal poskytnutí plného znění stanoviska pléna Nejvyššího soudu k elektronické 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 3/2017

Vážená paní doktorko, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 9. 1. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, ve které žádáte o sdělení, kdy, a na základě jakého dokumentu (rozhodnutí předsedy soudu?), bylo v elektronické evidenci judikatury (Nejvyššího soudu) zrušeno vyhledávací kriterium