Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 159/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana O. S., (dále jen „žadatel“), ze dne 9. 10. 2016, sp. zn. Zin 159/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 156/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 4. 10. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 156/2016, v níž žádáte poskytnutí informace, zda u Nejvyššího soudu probíhá řízení, v němž je účastníkem některá z níže uvedených společností: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 154/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 27. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 154/2016, v níž se domáháte zaslání anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015, vydaného dne 12. 7. 2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 26. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod sp. zn. Zin 152/2016, v níž se domáháte anonymizované verze rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 5402/2015. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 151/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. F. Š. (dále jen „žadatel“), ze dne 22. 9. 2016, sp. zn. Zin 151/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 150/2016

Vážená paní doktorko, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 21. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 150/2016, v níž se domáháte zaslání anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015, vydaného dne 12. 7. 2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 149/2016

Vážená paní, vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 20. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 149/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 147/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 147/2016, v níž se domáháte poskytnutí anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015, vydaného dne 12. 7. 2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 138/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti pana O. V. (dále jen „žadatel“), ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. Zin 138/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 148/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 9. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, která je evidována pod sp. zn. Zin 148/2016, v níž se domáháte zaslání anonymizované verze rozhodnutí ve věci sp. zn. 32 Cdo 4838/2015, vydaného dne 12. 7. 2016.