Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 111/2016

Vážená paní doktorko, Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 2. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 111/2016, ve které žádáte poskytnutí informace, zda bylo v posledních 3 letech pravomocně ukončeno jakékoliv řízení, jehož účastníky na straně žalující nebo na straně žalované jsou anebo byly tyto právnické osoby: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 110/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana T. K., (dále jen „žadatel“), ze dne 2. 8. 2016, o poskytnutí opisu meritorního rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 1698/2008, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 109/2016

Vážený pane, Nejvyšší soud obdržel dne 1. 8. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, v níž žádáte, byť v anonymizované verzi, kopii rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 23 Cdo 144/2014. Dále pak uvádíte, že Vám postačí i odkaz ke stažení této anonymizované verze rozsudku. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 107/2016

Vážená, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 29. 7. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 107/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 106/2016

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud obdržel dne 29. 7. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, v níž žádáte v anonymizované verzi: „… poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který uznal vinným neposkytnutím pomoci své matce lékaře, přičemž v rozhodnutí mimo jiné uvedl: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 105/2016

Vážený pane magistře, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 28. 7. 2016 celkem dvě Vaše žádosti o poskytnutí informací, které jsou sloučeny u povinného subjektu pod sp. zn. Zin 105/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 104/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. T. J., Ph.D., (dále jen „žadatel“), ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. Zin 104/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 103/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana T R., (dále jen „žadatel“), ze dne 25. 7. 2016, evidované pod sp. zn. Zin 103/2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 102/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 22. 7. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 102/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 101/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. T. J., Ph.D., (dále jen „žadatel“), ze dne 20. 7. 2016, sp. zn. Zin 101/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona, takto: