Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 82/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti J. V., (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 6. 2016, sp. zn. Zin 82/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 81/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti JUDr. D. M., (dále jen „žadatel“), ze dne 8. 6. 2016, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 78/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“), rozhodl o žádosti Mgr. T. J., (dále jen „žadatel“), ze dne 30. 5. 2016, sp. zn. Zin 78/2016, o poskytnutí informací ve smyslu Informačního zákona, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 77/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) rozhodl o žádosti pana P. P., (dále jen „žadatel“), ze dne 26. 5. 2016, o poskytnutí rozhodnutí Nejvyššího soudu z 20. 5. 2015, sp. zn. 11 Tdo 1640/2014, takto: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 76/2016

Vážený pane doktore, Nejvyšší soud obdržel dne 26. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 76/2016. Konkrétně se v ní domáháte „poskytnutí rozsudku Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 11 Tdo 1499/2015“. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 73/2016

Vážená paní, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 19. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, v níž se dožadujete zaslání anonymizovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Cdo 5331/2015, vydaného dne 28. 4. 2016. Tuto žádost eviduje povinný subjekt pod sp. zn. Zin 73/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 72/2016

Vážená paní magistro, Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 Informačního zákona obdržel dne 18. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací, v níž se dožadujete zaslání rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 29 Cdo 5331/2015, vydaného dne 28. 4. 2016. Tuto žádost eviduje povinný subjekt pod sp. zn. Zin 72/2016. 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 79/2016

Vážený pane magistře, dne 3. 6. 2016 byla Nejvyššímu soudu prostřednictvím elektronické podatelny doručena Vaše žádost o poskytnutí informací, v níž jste specifikoval čtyři dotazy. K jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující vyjádření: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 75/2016

Vážená paní doktorko, Nejvyšší soud obdržel dne 24. 5. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informací podle Informačního zákona, kterou eviduje pod sp. zn. Zin 75/2016. Konkrétně žádáte poskytnutí těchto informací: 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod sp. zn. Zin 71/2016

R O Z H O D N U T Í Nejvyšší soud jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „povinný subjekt“ a „Informační zákon“) obdržel dne 17. 5. 2016 žádost o poskytnutí informací, ve které pisatel B. V. požaduje v písemné podobě následující: „Požaduji seznam všech soudců působících k 1. 1. 2015 na NS-ČR. Jakož i sdělení od kdy na NS-ČR působí a od kdy působí v justici – kde působili než se stali soudci NS. Případně sdělit jenž byli členy KSČ nebo kandidáty.“